Nieuw: label ‘autodeelorganisatie’

13/09/2023

Autodelen.net en de VVSG lanceren een label voor autodeelaanbieders. Het label maakt het werk van lokale besturen en autodeelorganisaties efficiënter.

Het label ‘autodeelorganisaties’ is een beleidsinstrument dat het eenvoudiger maakt om autodelen te stimuleren. Elke aanbieder die het label krijgt, zal immers voldoen aan de minimale voorwaarden van de VVSG en Autodelen.net. Dat biedt de lokale besturen zekerheid en tijdswinst, want zo moet niet elke stad of gemeente het warme water uitvinden.

Verwijzen naar het label en klaar

“Het nieuwe label zal aanbestedings- en vergunningsdossiers eenvoudiger maken”, zegt Erwin De Bruyne, stafmedewerker mobiliteit van de VVSG. “Lokale overheden kunnen verwijzen naar dit label, en kunnen zich zo meer richten op de inhoudelijke aspecten en het financieel model van de samenwerking. Autodeelorganisaties hoeven ook niet meer in elke afzonderlijke offerte allerlei informatie te geven. Ze geven aan dat ze over het label beschikken en klaar.”

Kortom, lokale besturen kunnen in hun reglementen (bv. parkeren deelauto’s) of vergunningen (bv. parkeerplaatsen in een nieuw bouwproject) waarin ze autodelen toepassen en/of stimuleren, eenvoudig verwijzen naar het label om te verduidelijken op wie die van toepassing zijn. Omgekeerd kunnen autodeelorganisaties naar hun label verwijzen om aan te tonen dat hun voertuigen onder de toepassing vallen.

Beleidsondersteunende data

Het label wordt toegekend door de VVSG en Autodelen.net en is vijf jaar lang geldig. Een van de voorwaarden om het label te krijgen, is dat de aanbieder elk jaar bepaalde data doorgeeft. “Het gaat bijvoorbeeld om het aantal auto’s, aantal gebruikers, aantal private klanten en aantal bedrijfsgebruikers”, zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. “Zo komen we tot een beleidsondersteunende dataset die autodelen maximaal kan stimuleren.”

Ook voor andere spelers

Andere beleidsmakers en initiatiefnemers kunnen ook, onder dezelfde voorwaarden, gebruikmaken van dit label. Het label wil enerzijds voldoende garanties bieden aan alle stakeholders met anderzijds een zo minimaal mogelijk kader.

Het label kwam tot stand in nauw overleg met lokale besturen en autodeelorganisaties. Autodelen.net en de VVSG zullen het label opvolgen, evalueren en indien nodig bijsturen en aanpassen aan nieuwe evoluties. Ook in dat proces zullen Autodelen.net en de VVSG de stakeholders betrekken.

Voorstellingswebinar

De VVSG en Autodelen.net lichten het label toe tijdens een webinar.

Donderdag 28 september
13u30 – 14u30
Via Teams
Gratis

Gerelateerd nieuws