Federaal planbureau beklemtoont noodzaak slimme kilometerheffing: Wat met autodelen?

08/09/2019

Het Federaal Planbureau kwam op 6 september naar buiten met de kosten van verkeerscongestie in België. Daaruit blijkt dat de inkomsten uit verkeersbelastingen (€0,06/km per voertuig) niet opwegen tegen de milieu- en filekosten, zeker in Belgische steden. Een slimme kilometerheffing gedragen door verschillende regionale overheden moet deze situatie rechttrekken, iets wat de autodeelsector ten volle ondersteunt.

 

 

Bron: Federaal Planbureau

De hamvraag is hoe een slimme kilometerheffing omgaat met de groeiende autodeelmarkt (zowel aanbieders met eigen vloot als het delen van privéwagens). De slimme kilometerheffing kan het moeilijker maken om prijzen eenduidig en transparant te communiceren naar de eindgebruiker. Autodelen.net stelt samen met de autodeelsector in haar memorandum twee concrete zaken voor in relatie tot de kilometerheffing:

    1. We stellen een administratief eenvoudig systeem voor waarbij autodeelaanbieders éénmaal per jaar een forfait betalen o.b.v. het aantal gedeelde kilometers en de grootte van de gedeelde vloot. Op die manier wordt de omschakeling van autobezit naar autogebruik niet onnodig vertraagd.

    2. Het is belangrijk dat niet enkel het gebruik van een wagen wordt aangepakt maar ook het bezit van een privéwagen. Mensen die geen wagen bezitten maken immers veel meer gebruik van duurzame alternatieven. De overheid moet de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling enkel afschaffen voor gedeelde voertuigen zodat het nog voordeliger wordt om te kiezen voor autodelen.

Gerelateerd nieuws