Gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties in Brussel

08/12/2021

Openbare ruimte is in een grootstad als Brussel overal schaars goed. Terwijl (her)ontwikkelingsprojecten vandaag nog veel plaats moeten maken voor de privéwagen, zoeken steeds meer projectontwikkelaars, ontwerpers, planners en (lokale) overheden manieren om in te zetten op duurzame én gedeelde mobiliteit. Laat je inspireren door de gids van Autodelen.net!

Ook al zijn er grote variaties tussen de verschillende wijken, openbare ruimte is in een grootstad als Brussel overal schaars goed. De vele inwoners maar ook de pendelaars dragen bij aan de bezetting van de ruimte met bebouwing, mobiliteit, commerciële functies, … Door de stijgende bevolking blijft ook het aantal wagens groeien in een reeds volgebouwd en volgeparkeerd Brussels Gewest. Naar schatting 70% van het Brussels grondgebied is toegewijd aan de auto (parking en verkeer). Om deze bevolkingsgroei op te vangen worden de laatste grondreserves aangesproken en worden nieuwe huisvestingsprojecten en wijken gepland.

Het Gewestelijke Duurzame Ontwikkelingsplan (2018) beschrijft deze en andere uitdagingen en hoe het gewest hiermee dient om te gaan. Een voorwaarde bij nieuwe huisvestingsprojecten is bijvoorbeeld dat er een goede ontsluiting is door het openbaar vervoer ‘zodat de bewoners zo min mogelijk de auto hoeven te gebruiken’. Ook de aanwezigheid of ontwikkeling van andere vervoersmodi en mobiliteitsdiensten wordt vermeld.

De keuze om, meer specifiek, in te zetten op gedeelde mobiliteit zorgt ervoor dat de impact van het verkeer op de ruimte drastisch zal dalen. Omwille van deze reden ijveren we dan ook sterk voor de integratie van gedeelde mobiliteit in het ruimtebeleid en bij (her)ontwikkelingsprojecten. Hoewel dat niet betekent dat gedeelde mobiliteit dé oplossing is voor alle problemen, is het een essentiële schakel voor de creatie van een betere leefruimte.

Eerder al verscheen een versie van dit inspiratieboek op maat van het Vlaams Gewest. Door haar verschillende wetgeving, maar ook door haar andere uitdagingen zoals hierboven beschreven, verdient het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen inspiratieboek.

Download de inspiratiegids

Download de gids. De gids m.b.t. Brussel vind je hier.

Herbekijk de webinar

Op 8 december 2021 organiseerde Autodelen.net een webinar voor projectontwikkelaars, ontwerpers, planners en (lokale) overheden uit Brussel en omtreken.

Gerelateerd nieuws