Eén deelauto vervangt tot 10 privéauto’s

27/02/2023

Autodelers bezitten minder auto’s dan de gemiddelde Vlaming. Elke deelauto haalt zo tussen de 3 en 10 privéauto’s van de straat. Bovendien kiezen autodelers opvallend vaker voor de fiets en rijden ze minder met de auto. Dat blijkt uit het impactrapport van Autodelen.net, die als eerste de vervangratio van deelauto’s in Vlaanderen heeft berekend.

Heel wat autodelers doen hun eigen auto weg, omdat ze geen privéauto of minder privéauto’s nodig hebben. Autodelen.net berekende samen met de KULeuven dat elke deelauto tussen de 3 en 10 privéauto’s vervangt. ‘Zo vervangen alle deelauto’s in Vlaanderen samen maar liefst 17.079 privéwagens. Deelwagens maken vandaag nog maar 0,07% uit van de ingeschreven voertuigen in Vlaanderen, maar sparen wel bijna 2% van de publieke parkeerplekken uit. Autodelen verhoogt op die manier de leefbaarheid in onze steden en gemeenten’, zegt Jeffrey Matthijs van Autodelen.net. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op een online bevraging van Autodelen.net en de meeste autodeelaanbieders bij 6.288 respondenten in de zomer van 2022. Het onderzoek is een primeur voor Vlaanderen. 

Autodelers fietsen vaker en nemen minder vaak de auto

Autodelers kiezen opvallend vaker voor duurzame verplaatsingen. Sinds ze aan autodelen doen, rijdt 35% minder vaak met de auto. De grootste winnaar is de fiets: 31% van de autodelers neemt vaker de fiets. Bus, tram en metro halen ook winst uit autodelers, maar iets minder: 16% van de autodelers doet er vaker een beroep op. De meeste autodelers (75%) gebruiken het openbaar vervoer evenveel als voordien. 

Forse en duurzame groei van aantal actieve autodelers

Eind 2022 telde België 121.394 actieve autodelers. Dat zijn er 40% meer dan eind 2021. Ruim de helft van de autodelers zijn Vlamingen; vier op de tien zijn Brusselaars en 3% zijn Walen. Van alle gewesten is autodelen in het Brusselse gewest het meest ingeburgerd: 6,3% van alle rijbewijshouders rijdt er met een deelauto. Free floating autodeelsystemen kenden vorig jaar de grootste stijging: er kwamen 78% actieve autodelers bij. 

Ook het aantal deelwagens kende in 2022 een enorme stijging. Vandaag staat de teller op 5.316 deelwagens. Vorig jaar kwamen er liefst 671 nieuwe deelwagens bij: dat is de sterkste groei van de afgelopen vijf jaar. Dat komt vooral door de free floating autodeelsystemen, met de komst van de Duitse speler Miles en de uitbreiding van de vloot van Poppy. 

'Alle Vlaamse deelauto's vervangen samen 17.740 privéwagens. Dat maakt maar liefst 32 voetbalvelden aan ruimte vrij.'

In Vlaanderen steeg het aantal deelwagens het afgelopen jaar met 492 of 17%. Voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers is dat een significante stijging: ‘Deelmobiliteit zit duidelijk in de lift. Met het Lokaal Energie en Klimaatpact stimuleer ik lokale besturen verder om tegen 2030 2 deelwagens per 1.000 inwoners te behalen. Mede met die middelen kunnen ze extra inspanningen doen op het vlak van autodelen en zo extra investeren in de toekomst.’

 

Extra info

Dank aan alle aanbieders die meewerkten aan het rapport

Het rapport kwam tot stand dankzij deze partners

Meer weten? Lees het volledige rapport

Wat is de exacte impact van autodelen op autobezit en autogebruik? Hoe verschilt die impact tussen roundtrip, free floating en particulier autodelen?

Hoeveel autodelers zijn er vandaag in België? Hoeveel deelwagens? Hoe zijn die verspreid over de verschillende vormen van autodelen?

Duik in de cijfers

Gerelateerd nieuws