Verover de ruimte met onze mobiele parklet

19/03/2021

Wil je als stad of gemeente de dialoog omtrent kwalitatieve publieke ruimte op gang trekken? Reserveer dan de Mobiele Parklet van Autodelen.net en Mobiel 21! Zo laat je buurtbewoners proeven van de voordelen en mogelijkheden van meer ruimte voor groen, ontmoeten en spelen in het straatbeeld. 

In de beperkte openbare ruimte van de doorsnee Vlaamse gemeente is het soms vechten om plaats. Tegelijkertijd snakken we met z’n allen meer dan ooit naar meer ruimte. Gelukkig bieden deze rare tijden ook kansen om de zaken ten goede te veranderen en de open­bare ruimte in jouw gemeente slim en eerlijk te herverde­len.

Maar hoe begin je daar nu aan? Wel, je reserveert gewoon onze Mobiele Parklet. Dat is een interactieve, groene, mini-ontmoetingsplek die je gratis voor twee weken kunt reserveren. Perfect om eens uit te testen wat het effect is van een tijdelijke ingreep voor meer ruimte.

Jij boekt onze Mobiele Parklet voor 2 weken en ‘parkeert’ hem op een goed zichtbare parkeerplaats in jouw gemeente. Klaar! Een originele invulling van een klein stukje openbare ruimte waarmee jij je inwoners laat proeven van de voordelen en extra mogelijkheden om te ontspannen, ontmoeten en spelen in de buurt. Als extraatje zorgen wij voor een basis-communicatiepakket waarmee je buurtbewoners kunt betrekken en inspireren voor een gezondere en plezantere buurt.

Toon als gemeente dat je durft nadenken over een andere invulling van de open ruimte. Met de Mobiele Parklet trek je alvast de dialoog rond meer open(bare) ruimte op gang. En voor je het weet heb je de smaak te pakken en vraag je Mobiel 21 ook nog extra informatie over hoe je een Autovrije Zondag organiseert. Of ben je klaar om nog meer ruimte te veroveren met Autodelen.net.

Gerelateerd nieuws