Autodeelsector betreurt plotse afschaffing zero-emissie premie

28/12/2019

PERSBERICHT – Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakte vrijdag bekend dat vanaf 01-01-2020 de zero-emissiepremie wordt afgeschaft. De autodeelsector reageert met onbegrip en stelt dat de premie voor de groei van elektrisch autodelen wél de verwachtingen heeft ingelost. Bovendien is dit een trieste beslissing voor én consument én autodeelaanbieder én de overheid

Sinds 01-01-2018 konden niet meer alleen particulieren maar ook autodeelorganisaties beroep doen op de Vlaamse zero-emissiepremie, dit op advies van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Jaarlijks konden autodeelorganisaties tot €200.000 premies ontvangen voor een maximum van 50 voertuigen. De premie gaf een duw in de rug van nieuwe en bestaande autodeelorganisaties en startups. Het mag dan ook niet verbazen dat vandaag bijna 10% van de deelwagens in Vlaanderen zero-emissie is. 

Zero-emissiepremie leverde 238 nieuwe elektrische deelwagens in 2018 

De premie heeft naar particulieren toe misschien dan wel haar doel gemist, het zorgde wel voor een sterke groei van elektrisch autodelen. Sinds de invoering van de premie in 2018 werden 23 aanvragen vanuit de autodeelsector gedaan, goed voor een totaal van 830 deelvoertuigen. Het gaat in totaal om 238 wagens, waarvan 205 in de klasse €31.000-41.000. Verder werd een premie aangevraagd voor 592 elektrische deelbromfietsen. Het aantal aanvragen van aanbieders blijft maand na maand stijgen, zo blijkt uit cijfers naar aanleiding van een parlementaire vraag van Matthias Diependaele (N-VA). 

Probleem voor de autodeelaanbieders en autodelers

De gevolgen van de afschaffing zullen zich dan ook laten voelen. Het abrupt afschaffen van de premie raakt in eerste instantie de aanbieders zelf. De premie biedt bedrijfszekerheid voor autodeelaanbieders met een eigen vloot en geeft meer ondersteuning aan hun business-model. Dat het bericht amper twee maanden voor de afschaffing naar buiten komt, slaat in als een bom. Recent afgesloten contracten, waarbij de premie mee in rekening werd gebracht, zullen géén beroep meer kunnen doen op de premie. Dit fnuikt de toekomstplannen van vele autodeelaanbieders. Het is een financiële aderlating waardoor ze op zoek moeten gaan naar een extra 200.000 euro voor 2020.

Daarnaast is de kans groot dat de eindgebruiker in de toekomst méér zal moeten betalen voor een een rit met een elektrische deelwagen. Het afschaffen van de maatregel kan er voor zorgen dat elektrisch autodelen financieel minder aantrekkelijk wordt dan conventioneel autodelen.

Verkeerd signaal

Tot slot is de overheid zelf ook het slachtoffer. Door dit signaal wordt een rem gezet op de groei van elektrisch autodelen waardoor de vergroening van het wagenpark minder snel zal verlopen. Het afschaffen van de premie zal negatieve effecten hebben op het realiseren van de 40% modal shift doelstelling uit het regeerakkoord, het faciliteren van combimobiliteit en het uitrollen van mobipunten. 

Behoud premie voor deelvoertuigen

Autodelen.net en de autodeelaanbieders pleiten er dan ook voor om de plotse afschaffing te herzien en de premie te behouden voor aanbieders van deelvoertuigen.  Op die manier kan de sector verder blijven bijdragen tot het behalen van de doelstellingen uit het regeerakkoord. 

Mogelijkheden in 2020

Wij deden onderzoek waaruit blijkt dat wagens die dit jaar nog worden besteld, tot 31/10/2020 kunnen rekenen op de premie. concreet kan dus:

  • Een premie (max. €200.000) voor 2019 (voor wagens die aangekocht en ingeschreven zijn in 2019). Dit kan gebundeld worden in één premieaanvraag. Het aantal wagens dat de premie ontvangt hangt af van het type wagen (catalogusprijs).
  • Een premie (max €200.000) voor 2020, voor wagens die besteld zijn in 2019 en ingeschreven zijn in 2020 op voorwaarde dat de aanvraag (en inschrijving) gebeurd voor 31/10. (een ondertekende en gedateerde bestelbon zal bij het aanvraagdossier moeten gevoegd worden). Ook hier kan de aanvraag gebundeld worden in één premieaanvraag en is het aantal wagens dat de premie ontvangt afhankelijk van het type wagen (catalogusprijs). Verdere info zie vinden via https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-nieuw-zero-emissie-voertuig

 

Gepubliceerd op 28 oktober 2019

Contactpersoon: Jeffrey MatthijsJeffrey@autodelen, 0495/88.34.98

 

Gerelateerd nieuws