Verover de ruimte van de Turnhoutsebaan

30/09/2020

Geschreven door de actiegroep Pak ze aan, de Turnhoutsebaan

De actiegroep ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ heeft tijdens Week van de Mobiliteit acht parkeerplaatsen op de Turnhoutsebaan heringericht om bezoekers, handelaars, bewoners én het stadsbestuur te laten nadenken over de dominante plaats van de auto in de stad.

Dat ook op de Turnhoutsebaan ondanks al jaren gepraat en plannen nog altijd geen centimeter extra ruimte vrijgemaakt werd voor het groeiend aantal fietsers en voetgangers, is volgens de enthousiaste burgers vooral omdat vandaag nauwelijks ruimte wordt afgenomen van de autogebruikers.

Acht parkeerplaatsen werden omgetoverd: vier parkeerplaatsen worden fietsparking, want daar is een nijpend tekort aan. De andere vier plaatsen worden ingenomen door knalgele autowrak-tuinen, waarop prikkelende leuzen te lezen zijn, zoals bijvoorbeeld: ‘Op één autoparkeerplaats kunnen acht fietsende klanten parkeren’, of ‘een deelauto vervangt acht privéwagens. De auto’s zeggen met andere woorden zelf wat het probleem is op de Turnhoutsebaan.

World Parking day

De actie is op hetzelfde moment als de ‘World Parking Day’, waar in steden overal ter wereld gelijkaardige acties worden opgezet. In Vlaanderen kadert de actie ook nog eens inWeek van de Mobiliteit, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor duurzame vervoersalternatieven. Autodelen.net, Beweging.net, Fietsersbond en ook wij steunen natuurlijk deze actie.

En-En beleid

Het en-en beleid dat momenteel wordt uitgevoerd door het Stadsbestuur is er nu echt op gericht om én plaats te maken voor fietsers en voetgangers én daarbij ook plaats te laten aan auto’s. Er wordt nergens aan ruimte ingeboet voor auto’s. Maar dat is wel wat er zal moeten gebeuren, als ons beleid het ernstig meent met de ‘modalshift’ en de klimaatdoelstellingen die ze zichzelf heeft opgelegd.

Met deze actie worden bezoekers, handelaars en bewoners van de Turnhoutsebaan uitgedaagd om hierover na te denken en erover te praten. Het zou wat meer vooruit mogen gaan met de Turnhoutsebaan! Het is een schande dat er na al die jaren nog altijd geen snars meer ruimte is voor fietsers en voetgangers, terwijl dit zo’n bruisende lokale winkel- en leefstraat is die snakt naar meer plek voor haar bezoekers en bewoners (of die snakt naar bredere voetpaden en veilig fietsverkeer).’

Gerelateerd nieuws