Bedrijfsabonnement afsluiten

Wat

Je neemt een abonnement bij één of meerdere autodeelaanbieders. Werknemers gebruiken voor werkverplaatsingen een deelwagen naar keuze, eventueel gecombineerd met een ander (openbaar) vervoermiddel (bv. via een Mobility-as-a-Service app).

Autodelen binnen het mobiliteitsbudget

Sinds 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget van kracht. Hierbij kunnen werknemers via een vrij te besteden budget kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de salariswagen. Autodelen is binnen pijler II volledig vrijgesteld. Als bedrijf kan je via het mobiliteitsbudget dus makkelijk en voordelig inzetten op autodelen. Lees hier ons dossier over het mobiliteitsbudget.

De mogelijkheden

De volgende spelers bieden vandaag bedrijfsformules autodelen aan: 

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de tijd, het aantal kilometers en soms het verbruik. Daarnaast is er bij bepaalde systemen ook een instap- en/of abonnementskost. De gemiddelde kilometerprijs schommelt tussen € 0,13 en € 0,31 per kilometer. De gemiddelde prijs per tijdseenheid schommelt tussen de € 1,75 en € 9 per uur, € 0,33 per minuut of tussen de €25 en € 90 per dag.

Autodelen via een abonnementsformule bij Partago, cambio en SHARE Mobility is voor onze werknemers in de zorg i.h.k.v. werkverplaatsingen de kortste weg naar zero-emissie. Door een goede spreiding van elektrische deelauto’s over de hele regio heeft iedere medewerker in de nabijheid van zijn woning een ecologisch alternatief. (Dirk Mombaert van Fiola vzw)