Actief

Gent Autodeelstad

Met meer dan 13.000 autodelers en 660 deelwagens (cijfers 2020) is Gent de grootste autodeelstad in Vlaanderen. Dit is te danken aan de autodeelcampagne ‘gent autodeelstad’, een campagne tussen Autodelen.net, stad Gent en de autodeelaanbieders.

 

Projectomschrijving

Tussen 2016 en 2020 werkte Stad Gent i.s.m. de autodeelorganisaties en verwante partners het autodeelplan 2020 uit. De ambitie was om tegen 2020 naar 20.000 autodelers te gaan. Om de ambities en maatregelen van dit autodeelplan en de voordelen van het autodelen in de verf te zetten, maakte stad Gent een budget vrij om een communicatiecampagne te voeren rond autodelen, getrokken door alle autodeelorganisaties actief in Gent en gecoördineerd door Autodelen.net.

Tijdens de 4-jaar durende campagne werd er op zoveel mogelijk deelfacetten ingezet. Meestal werkten we met vibes van maximaal drie maanden die telkens op een andere doelgroep en/of buurt gericht waren (algemene zichtbaarheid, LEZ, garagehouders, jongeren, senioren, wijzigende levenssituaties, eigen wagen delen, elektrisch rijden, …). Hierbij deden we zowel online (website, social media, video, …) als offline (infosessies, infostanden, fysieke promo, …) acties. Op die manier bleef de campagne vernieuwen. 

O.w.v. COVID-19 werd de campagne verlengd tot half 2021. Momenteel doet stad Gent voor advies en communicatie-acties nog steeds beroep op Autodelen.net. Dit kadert in het autodeelplan 2021-2025

Doelstellingen

Het nieuwe autodeelplan stelt enkele concrete acties voorop om de groei te stimuleren, waaronder de gratis parkeervergunning, de uitbreiding van het aantal autodeelplaatsen, een promotiecampagne e-rijden en de visualisatie van de ruimtewinst met autodeelstraten. Opvallend is dat Gent ook nieuwe doelgroepen wil aanspreken die bij autodelen nog te vaak uit de boot vallen, zoals mensen met beperkt inkomen, jongeren en de Gentse buitenwijken. Ook moedigt de stad elektrische autodelen aan door in te zetten op laadpalen en subsidies voor een elektrische deelwagens. 

Timing

Het vorige autodeelplan liep van 2016 tot 2021. Dankzij het nieuwe plan loopt de campagne nog tot en met 2025.

Partners

Voor de campagne werkt Autodelen.net samen met Stad Gent en de Gentse autodeelaanbieders; BattMobilitycambio, Cozywheels, Dégage!, Getaround, GreenMobilityPartago en Mobilize Share.

Financiering

Dit project werd mogelijk gemaakt door Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en Share North.

Meer info & contact

Voor meer informatie vind je terug op de campagnewebsite www.autodelen.gent of de Facebookpagina.

Voor vragen over de campagne kan je terecht bij info@autodelen.net.