Niet actief

Interoperabel autodelen

Autodelen.net onderzocht samen met partners naar de mogelijkheden van interoperabel autodelen in Vlaanderen.

 

Projectomschrijving

Als concreet antwoord op de Vlaamse resolutie betreffende het stimuleren van autodelen onderzochten Autodelen.net en partners de mogelijkheden voor interoperabel autodelen in Vlaanderen.

Door uitgebreide deskresearch, consulteren van diverse stakeholders uit het ecosysteem en een lerend netwerk, werkte Autodelen.net in september 2021 het analyserapport af. Dit sluitstuk schetst de brede context van interoperabel autodelen in Vlaanderen, behandelt de attitude van stakeholders hieromtrent en zet de state of the art van interoperabel autodelen in binnen- en buitenland uiteen.

Het analyserapport geeft tenslotte praktische tips mee voor de uitrol van de ideale interoperabele dienst in Vlaanderen. Zo is het verkennend onderzoek van Share.Vlaanderen dient als theoretisch fundament om interoperabel autodelen in Vlaanderen ook praktisch uit te rollen.

Resultaten

Het analyserapport van Autodelen.net is het sluitstuk van het onderzoeksproject omtrent interoperabel autodelen.

Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek met verschillende stakeholders, (potentiële) autodelers, autodeelorganisaties en MaaS-spelers onderscheiden we de verschillende visies en attitudes ten opzichte van interoperabiliteit. Voor (potentiële) autodelers is de ultieme toegevoegde waarde van een interoperabele dienst de mogelijkheid om meer auto’s op meer locaties te gebruiken. Autodeelorganisaties zien kansen om door middel van de interoperabele dienst autodelen als een nog betrouwbaarder alternatief voor een auto in privébezit te kunnen aanbieden. Bij aansluiting op een interoperabele dienst willen zij echter vasthouden aan hun USP’s en zijn zij op minder te vinden om te worden opgenomen in een systeem waar ook directe concurrenten actief zijn.

Daarnaast werd bekeken op welke manieren interoperabiliteit reeds bestaat in Vlaanderen en daarbuiten. In Vlaanderen is intrinsieke interoperabiliteit al bestaande doordat sommige organisaties dezelfde software gebruiken en andere diensten op een efficiënte manier delen. Ook Duitsland en Italië kennen meerdere interoperabele diensten. Hier lijkt assimilatie tussen geïmplementeerde autodeelorganisaties van vitaal belang om een goed functionerende interoperabele dienst tot stand te brengen. Kwesties in verband met eerlijke concurrentie, prijszetting en organisatorische overeenkomsten rijzen en moeten in de komende maanden/jaren worden aangepakt.

Ten derde werd geanalyseerd hoe een interoperabel autodeelsysteem is opgebouwd door de juridische, organisatorische en technische aspecten te onderzoeken die specifiek zijn voor interoperabel carsharing. De belangrijkste conclusie is dat al deze niveaus nauw met elkaar verbonden zijn: de technische opzet hangt af van de juridische en organisatorische afspraken en vice versa. De organisatorische aspecten, zoals de afspraken tussen en de aard van de deelnemende partijen, lijken echter de cruciale en moeilijkste aspecten te zijn om overeenstemming over te bereiken. Daarom lijkt het best als deze aspecten als eerst worden onderhandeld.

Partners

De partners van Autodelen.net bij het Share.Vlaanderen-project waren BattMobility, Dégage en Zen Car.

Financiering

Het project werd gefinancierd door Vlaanderen en eHUBS.

Meer info & contact

Voor meer informatie en bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.