Analyserapport ‘Interoperabel autodelen’

Interoperabel autodelen is geen verre toekomst meer. Eind 2016 vroeg het Vlaams parlement de Vlaamse regering om autodelen te stimuleren door onder andere een gemeenschappelijk reservatie platform uit te bouwen. Naar aanleiding van deze Vlaamse resolutie, onderzocht Autodelen.net samen met Ecomobiliteit Gent vzw de mogelijkheden van een dergelijke interoperabele tool in het mobiliteitsproject Share.Vlaanderen. Dit project heeft als doel een ‘proof of concept’ te ontwikkelen voor een eerste interoperabele oplossing tussen diverse, Vlaamse autodeelsystemen. Het eindproduct van dat project is dit analyserapport, waar de verschillende aspecten van interoperabiliteit voor deze interoperabele autodeeldienst worden toegelicht. Dit rapport vormt zo de basis voor de vermarkting van de interoperabele dienst.

We vatten dit rapport aan met een schets van de (Vlaamse) mobilteitscontext in hoofdstuk 3, dit inclusief uitdagingen en evoluties, waarbinnen de idee van een interoperabele dienst tot stand kwam. We zoomen hier ook in op de opportuniteiten van een interoperabele dienst voor verschillende
partijen. In het vierde hoofdstuk maakten we een omgevingsanalyse voor de ontwikkeling en het succes van een dergelijke tool.

Je kan hier ook de webinar herbekijken waar het rapport wordt voorgesteld en andere internationale spelers aan het woord zijn over interoperabel autodelen.

Download Download English version

Dit kan je ook interessant vinden.