Praktijkgids: Autodelen, iets voor sociale woonwijken

Bij autodelen maken meerdere mensen na elkaar gebruik van eenzelfde wagen. Hierdoor hoeft autobezit niet langer de norm te zijn, maar gebruik je een auto enkel wanneer dat nodig is. Op andere momenten kunnen anderen hem gebruiken.

Bij sociale huisvestingsprojecten kan autodelen een grote maatschappelijke meerwaarde zijn, dankzij de sociale en ecologische impact. Dankzij autodelen kunnen de bewoners van een sociale woonwijk zich verplaatsen met een wagen wanneer ze die nodig hebben, zonder een wagen aan te kopen. Dat betekent dat er ook minder parkeerplaatsen gebouwd moeten worden en de leefomgeving kwalitatiever kan worden.

Maar hoe start je met autodelen in een sociale woonwijk? In deze inspiratiegids geven we jou concrete tips en tricks om zelf aan de slag te gaan.

De gids werd opgesteld in een samenwerking tussen Autodelen.net, Beweging.net en IOK.

Download

Dit kan je ook interessant vinden.