Sensibiliseer je inwoners

Om van autodelen een succes te maken in je gemeente is er nood aan gerichte communicatie. Laat je inwoners kennismaken met het concept autodelen, zorg voor sensibilisering en trek hen over de streep.

Communicatieadvies

Autodelen.net ondersteunt je gemeente met de opmaak van een doelgroepgericht communicatieplan, een toolkit met communicatiemateriaal en/of de uitwerking van enkele concrete communicatieacties. 

infosessies en infostanden 

Laat je inwoners kennismaken met autodelen door een infosessie te organiseren. Autodelen.net voorziet een ervaren autodeler uit de buurt die de verschillende autodeelmogelijkheden uitlegt. 

Daarnaast kan je de interactieve infozuil aanvragen om je (onbemande) infostand in te kleden op een plaatselijk evenement. Autodelen.net schakelt lokale vrijwilligers in die getuigen over hun ervaringen en die buurtbewoners bijstaan met hun vragen. 

Promotiemateriaal 

Autodelen.net stelt heel wat promotiemateriaal gratis ter beschikking aan lokale besturen. Zo kunnen we een postpakket samenstellen met verschillende folders, flyers, posters of ander printmateriaal. Maar je kan ook leuke eyecatchers voor infostanden reserveren, waaronder een beachvlag, sjoelbak, een draaibaar rad, een interactieve zuil (tegen een kost) … 

de interactieve zuil
Autodelen voor lokale overheden

Wil je als lokale overheid inzetten op duurzame mobiliteit? Overweeg je om een of meerdere (elektriche) wagens te delen? Dat is goed nieuws! Autodelen is namelijk goed voor het milieu, de leefbaarheid in je stad of gemeente en je portemonnee.

Waarom autodelen als lokale overheid?

Ontdek alle voordelen van autodelen als stad op gemeente

 

Mogelijkheden?

 • Maak gebruik van een bestaand autodeelsysteem op je grondgebied en sluit een abonnement af bij een autodeelaanbieder.
 • Faciliteer de uitrol van een autodeelsysteem op je grondgebied voor je personeel en inwoners.
 • Deel de eigen (elektrische) wagen(s) van de gemeente met inwoners. 

Dowload de praktische gids voor lokale overheden en leer meer over de verschillende manieren om aan autodelen te doen. 

1 op 10 Vlaamse gemeenten deelt het eigen wagenpark. Neem een kijkje naar het overzicht
 

Starten met autodelen?

Neem bij interesse of voor meer info contact op met overheden@autodelen.net
 
Basisbereikbaarheid & mobipunten

Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Dit decreet vormt een nieuwe visie op mobiliteit waarbij belangrijke maatschappelijke locaties, zoals scholen, winkelcentra, bedrijventerreinen en ziekenhuizen, optimaal bereikbaar moeten zijn. Mobipunten en autodelen vormen belangrijke hoekstenen binnen dit decreet. 

Basisbereikbaarheid

Het nieuwe decreet basisbereikbaarheid vervangt de basismobiliteit, zoals beschreven in het decreet Personenvervoer. Dit impliceerde dat iedereen recht had op een halte van openbaar vervoer binnen de 750m. Dit model bleek echter duur, onpraktisch en niet rendabel.

De nieuwe visie op basisbereikbaarheid die sinds 2015 door minister Weyts naar buiten wordt gebracht, gaat uit van vier vervoerslagen: het treinnet,  hetkernnet, het aanvullend net en vervoer op maat. Mobipunten zijn een essentiële schakel tussen deze vervoerslagen.

15 Vervoerregio’s

Om deze nieuwe visie op mobiliteit van de Vlaamse Regering in de praktijk om te zetten werd Vlaanderen in het najaar van 2018 ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Mobiliteit is namelijk een thema dat de gemeentelijke grenzen overschrijdt. Dankzij deze vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen kunnen gemeenten gezamelijk aan de slag met de huidige mobiliteitsuitdagingen en de implementatie van basisbereikbaarheid. 

 

 

De vervoerregio’s zijn onder andere verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het aanvullend net en het in praktijk brengen van vervoer op maat. Daarnaast staat ook het benoemen van de knooppuntlocaties op de agenda. Net hier komen mobipunten in het vizier.

Mobipunten binnen basisbereikbaarheid

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden (deelwagens, deelfietsen, laadpunt, openbaar voervoer,..) en bij voorkeur aangevuld met extra diensten, waaronder lockers, of een postpunt. Al deze vervoersmodi zijn goed op elkaar afgestemd.  Het doel van deze mobipunten is combimobiliteit faciliteren.

Combimobiliteit omschrijft een mobiliteitsgedrag waarbij men enerzijds vlot kan schakelen tussen verschillende (gedeelde) vervoersmiddelen, en men anderzijds in staat is de voldoen aan de mobiliteitsbehoefte van de reiziger op een specifiek moment (bv. vandaag een deelwagen, morgen de fiets en overmorgen de bus).

Mobipunten zijn een concreet middel om deze knooppuntlocaties te realiseren en maken het leven zonder het bezit van een (tweede) privéwagen makkelijker.

Een jaar na de lancering tonen meer dan 50 lokale overheden en bouwpromotoren concrete interesse in de oprichting van één of meerdere mobipunten. 

Mobipunt in je gemeente?

Lees alles over mobipunten op www.mobipunt.be

Download de Start-to-mobipunt-handleiding en/of neem contact op met één van de initiatiefnemers via hallo@mobipunt.be

Mobipunten is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop vzw en Infopunt Publieke Ruimte.

Een autodelen stimulerend parkeerbeleid

Autodelen zorgt voor meer open ruimte in de stad en verhoogt de leefbaarheid van buurten doordat er minder wagens in omloop zijn. Naarmate het aantal deelwagens toeneemt, zal de stad bijgevolg minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar moeten stellen voor de bewoners.

Een lokale overheid kan via het parkeerbeleid mee het succes bepalen van autodelen. De twee belangrijkste instrumenten daarbij zijn:

 • Parkeerplaatsen voor autodelen (toegewezen of vrij)
 • Parkeervergunningen voor meerdere of alle parkeerzones (gratis of betalend)

Aanvullend kunnen nog enkele flankerende instrumenten gehanteerd worden zoals buurtparkings, Park en ride zones, …

Een autodelen stimulerend parkeerbeleid vertrekt vanuit onderstaande 2 basisprincipes:

Terug naar lokale overheden

Autodeelactieplan

Op vraag van de gemeente stelt Autodelen.net een actieplan op om gedurende vijf jaar gedeelde mobiliteit, en autodelen in het bijzonder, te ondersteunen en stimuleren. 

Wat is een autodeelactieplan?

Een autodeelactieplan of actieplan gedeelde mobiliteit bestaat uit een beschrijving van de huidige mobiliteitssituatie en een voorstelling van de gewenste situatie. Het omvat meetbare en ambitieuze doelstellingen op lange termijn (gemiddelde 5 jaar) met meer dan 50 concrete acties die inzetten op minder privé autobezit, meer autodelers en meer gebruikers van zero-emissie transport of vervoer. Het omvat o.a. maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatieacties en het delen van het gemeentelijk wagenpark.

Waarom een autodeelactieplan?

Als lokale overheid  heb je  nood aan transparante, objectieve informatie over autodelen en aan een duidelijk stimulerend autodeelbeleid zowel voor de consument, de overheid als de autodeelorganisaties zelf. Een autodeelactieplan is het middel bij uitstek om een langtermijnvisie te ontwikkelen waarbij autodelen  en gedeelde mobiliteit in he gemeenten exponentieel groeien.

Autodeelactieplan in je gemeente?

Neem bij interesse of voor meer info contact op met overheden@autodelen.net

Overzicht gemeenten met een actieplan

 • Balen

Gemeente Balen maakte in 2019 een autodeelactieplan op.

 • Geel

Stad Geel maakte in 2019 een autodeelactieplan op.

 • Lint

Gemeente Lint maakte in 2019 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Schoten

Gemeente Schoten maakte in 2020 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Lanaken

Gemeente Lanaken maakte in 2021 een autodeelactieplan op. 

 • Aalst

Stad Aalst maakte in 2020 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Everem

Gemeente Evergem maakte in 2019 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Hamme

Gemeente Hamme maakte in 2018 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Interwaas

Intercommunale Interwaas maakte in 2018 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Kaprijke

Gemeente Kaprijke maakte in 2019 een autodeelactieplan op.

 • Kruisem

Gemeente Kruisem maakte in 2020 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Laarne 

Gemeente Laarne maakte in 2019 een autodeelactieplan op.

 • Ninove

Stad Ninove maakte in 2019 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Oudernaarde

Stad Oudernaarde maakte in 2019 een autodeelactieplan op.

 • Nazareth

Gemeente Nazareth maakte in 2019 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 

 • Aarschot

Stad Aarschot maakte in 2020 een autodeelactieplan op.

 • Grimbergen

Gemeente Grimbergen maakte in 2020 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Machelen

Gemeente Machelen maakte in 2019 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Pepingen

Gemeente Pepingen maakte in 2020 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Zemst

Gemeente Zemst maakte in 2019 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Oostrozebeke

Gemeente Oostrozebeke maakte in 2021 een actieplan gedeelde mobiliteit op.

 • Poperinge

Stad Poperinge maakte in 2020 een actieplan gedeelde mobiliteit op.