Schelle

Schelle is de eerste gemeente waar het delen van het gemeentelijk wagenpark uitgetest werd. Het project loopt sinds 2011 en na de evaluatie van het eerste jaar werd geconstateerd dat 2 huishoudens de eigen wagen hadden verkocht omdat ze de wagen van de gemeente kunnen gebruiken.

Men is nog steeds op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om van deze wagen gebruik te maken. Als je interesse hebt, neem dan snel contact op met de gemeente!

Type wagen Peugeot, model Partner (benzine)
Financiële regeling
Prijs per kilometer:
0.3 euro
Prijs per gebruiksuur:
1 euro
Waarborg:
75 euro
Verzekerd via Ethias
Standplaats Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Sleuteloverdracht tijdens de kantooruren (en dinsdagavond tussen 18:00u en 19:30u) op het gemeentehuis van Schelle
Beschikbaar
Weekdagen:
tussen 17:00u en 07:00u
Weekend:
vanaf vrijdag 12:00u tot en met maandag 7:00u
Start voorjaar 2011
Contact

milieu@schelle.be

In de pers

Gemeente Schelle deelt wagen

Schelle test het delen van auto