Verzeker het gebruik, niet de wagen

Autodelen.net juicht het antwoord toe van Minister Peeters op een parlementaire vraag betreffende autodelen, de deeleconomie en verzekeringen. Volgens de Minister houdt de deeleconomie nieuwe uitdagingen in voor onder andere de verzekeringssector. We verzekeren immers traditioneel het bezit van goederen en niet het gebruik ervan. Autodelen.net is het hier volledig mee eens en lanceert een innovatief idee waarbij gebruikers van autodelen zichzelf kunnen verzekeren. Bovendien zou je dit kunnen door trekken naar het delen van andere zaken zoals een fiets, een boormachine of een grasmaaier.

De klassieke autoverzekering

Elke wagen die deelneemt aan het verkeer op de Belgische wegen moet verzekerd zijn. Dat is een uitstekend uitgangspunt, want het voorkomt dat slachtoffers van een verkeersongeval lange tijd moeten wachten op een schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat het proces aansleept of de dader onvermogend is. Momenteel is het verplicht om de wagen te verzekeren en niet noodzakelijk de persoon die er mee rijdt. Deze invulling is door de opkomst van de deeleconomie stilaan achterhaald. Nog steeds verzekeren we het bezit van een product en niet het gebruik ervan.

In antwoord op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Jef Van den Bergh en Griet Smaers stelt Minister Kris Peeters nu een onderzoek in naar deze nieuwe uitdagingen en opportuniteiten betreffende autodelen en verzekeringen. Autodelen.net doet meteen een voorzet tot een eenvoudig, eigentijds en betrouwbaar nieuw verzekeringssysteem voor autodelen.

Autodelen

Bij autodelen maken meerdere gezinnen gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. De impact is groot: een gedeeld voertuig vervangt gemiddeld 4 tot 12 private wagens, zorgt voor een daling van de CO2-uitstoot en een efficiënter gebruik van stedelijke ruimte. Bovendien kunnen autodelers jaarlijks 1.000 tot 3.000 euro besparen en hebben ze meer contact met hun buren.

Je kan beroep doen op een deelwagen van een autodeelaanbieder maar met de opkomst van de deeleconomie is het ook steeds makkelijker om een eigen privé auto te delen. Dit kan kostendelend of via een online platform à la AirBnB maar dan voor auto’s i.p.v. kamers of huizen.

Nood aan flexibele, eigentijdse verzekering op maat van autodelers

Volgens Jef Van Den Bergh en Griet Smaers bestaan nog heel wat onduidelijkheden en obstakels op verzekeringsvlak vooral bij het delen van privé wagens Zo moeten alle autodelers de voorwaarden van de verzekering van de wagen aanvaarden en kunnen zij zich niet beroepen op de voordelen (bv. positieve Bonus Malus) die ze zelf opbouwden bij hun verzekeraar. Ook kunnen zij niet opteren voor bijverzekeringen. Bovendien bieden weinig verzekeringsmaatschappijen een polis aan op maat van het delen van privé voertuigen waardoor een eigenaar soms verplicht wordt te veranderen van makelaar of maatschappij. De hedendaagse keuze is star, rigide en beperkt.

Laat autodelers de keuze om zich zelf te verzekeren

“Niet langer de wagen verzekeren, maar wel de persoon die ermee rijdt, voor de volledige duur van de reservatie, kan een oplossing bieden en autodelen stimuleren” aldus Jeffrey Matthijs van Autodelen.net. Elke autodeler moet dan minimum een BA-afsluiten, maar de prijs is bv. afhankelijk van het eigen schadeverleden en het aantal gereden kilometers. Het zorgt ervoor dat wanneer de wagen rijdt, deze altijd verzekerd is en dat de prijs van een BA-auto zal dalen waardoor het interessanter wordt te kiezen voor autodelen en waardoor er meer mensen toegang krijgen tot automobiliteit en basisbereikbaarheid.

Het individueel verzekeren van autodelers levert ook voordelen op betreffende keuzevrijheid. Bijverzekeringen kunnen door elke autodeler naar wens worden ondertekend. Zo kan de één opteren voor een omnium, terwijl iemand anders ook kan intekenen op bv. een bestuurdersverzekering. Een ander voordeel is dat jongeren via autodelen een betaalbare verzekering kunnen vinden. Zo geraken ze vanaf het begin vertrouwd met het concept van delen waardoor ze minder geneigd zullen zijn om een eigen wagen te kopen. Tot slot bouwt iedereen een schadeverleden op, ongeacht of je eigenaar bent of niet. Zo creëer je verzekeringen op maat van autodelen en de deeleconomie in het algemeen.

Volgens Pieter-Jan De Koning, bestuurder/jurist bij Autodelen.net en bedenker van het concept biedt het systeem alleen maar voordelen en wordt dit een win-win. “Een win voor de consument want die heeft meer keuzevrijheid en een betaalbare verzekering en een win voor de verzekeringsmaatschappijen want zij kunnen, naast de klassieke autoverzekering, extra individuele polissen afsluiten.”

Autodelen.net neemt de handschoen op

Autodelen.net is ervan overtuigd dat het antwoord van Minister Peeters de aanzet kan zijn om onder andere bovenstaande piste grondig te onderzoeken want het is voorlopig nog een concept en er blijven uiteraard nog een aantal grote vragen betreffende rechtszekerheid en mogelijk misbruik. Daarenboven wil Autodelen.net ervoor behoeden een ingewikkeld systeem op poten te zetten. De sterkte van de deeleconomie schuilt in een vlotte en eenvoudige regeling. Dat moet ook in dit systeem een eerste bezorgdheid te zijn.

Autodelen.net wil constructief meewerken en –denken aan een nieuw soort verzekering. Een systeem dat (auto)delen echt stimuleert en voor iedereen, consument én verzekeraar, voordelig is. Een systeem dat, eens het werkbaar blijkt, ook zou kunnen doorgetrokken worden naar andere sectoren van de deeleconomie zoals het delen van spullen of ruilen van huizen.

Vraag Jef Van den Berg

Antwoord Minister Kris Peeters

Meer info:

Jeffrey Matthijs, Autodelen.net

jeffrey@www.autodelen.net

0495/88.34.98

 

Pieter-Jan De Koning,

bestuurder/jurist Autodelen.net

0485/17.14.47