Voordelen van autodelen

Autodelen biedt grote  milieu- , sociale en economische voordelen.  Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen.

Kortom, autodelen is interessant voor jezelf en de maatschappij. We zetten de voornaamste voordelen even op een rijtje:

portemonnee zonder achtergrond 2
Autodelen is kostenefficiënt

Een eigen wagen bezitten is een kostelijke zaak. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt jaarlijks €5.000  voor een wagen (keuring, onderhoud, brandstof…). Met autodelen betaal je enkel het effectieve gebruik van een wagen, waardoor je jaarlijks een heleboel geld kan besparen. 

 

flexibel zonder achtergrond
Autodelen is flexibel 

Met autodelen reserveer je een wagen op maat van je situatie. Inkopen doen? Gebruik een handige personenwagen. Containerpark? Reserveer een camionette. Familie bezoeken? Ontleen een elektrische wagen.

 

check
Autodelen is tijdsbesparend

Je verliest geen tijd met praktische of administratieve zaken, zoals de verzekering in orde brengen, onderhoud, poetsen of naar de keuring gaan. Bij de meeste autodeelsystemen moet je weinig tot niets zelf doen. De overige tijd kan je dus aan leukere activiteiten spenderen.

 

blaadje zonder achtergrond 2
Autodelen is goed voor het milieu en je buurt

Zonder auto voor je deur, denk je bewuster na over andere mogelijkheden op je te verplaatsen (te voet, met de fiets, de deelstep, het openbaar vervoer,…).  Autodelers rijden minder kilometers, waardoor ze hun CO2-uitstoot inperken

Een gedeelde wagen vervangt al snel 5 tot 10 privéwagens. Dit betekent meer ruimte in je straat om iets leuks mee te doen.

 

community zonder achtergrond 2
Autodelen is sociaal en inclusief

Je kan autodelen met je buren, wat je een heleboel nieuwe sociale contacten oplevert. 

Een eigen wagen is niet voor iedereen betaalbaar. Autodelen biedt de mogelijkheid aan deze mensen om zich toch af en toe met de wagen te verplaatsen.

 

autodelen_affiche_A3_voord_09_2018