Voordelen van autodelen

Autodelen biedt grote  milieu- , sociale en economische voordelen.  Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen.

Kortom, autodelen is interessant voor jezelf en de maatschappij. We zetten de voornaamste voordelen even op een rijtje:

Autodelen kan echt schelen!

Een gemiddeld Vlaams gezin besteedt € 5.000 aan de eigen auto. Je kan jaarlijks € 1.000 tot € 3.000 besparen door aan autodelen te doen.

Je hoeft niet alles zelf te doen

Een auto bezitten brengt heel wat taken met zich mee:  verzekering in orde brengen, onderhoud, poetsen, technische keuring … Afhankelijk van het autodeelsysteem dat je kiest, moet je weinig tot niets zelf doen en kan je je tijd dus aan leukere activiteiten besteden.

Meer ruimte voor minder auto’s

Terwijl een eigen auto heel vaak stilstaat voor de deur, wordt een deelauto intensief gebruikt. Eén gedeelde wagen vervangt al gauw vijf tot tien privéwagens. Minder auto’s betekent meer ademruimte in jouw straat. De vrijgekomen parkeerplaats kan gebruikt worden voor prettige dingen. Fleur je straat op met een bloembak of zet 12 fietsen op de plaats van één auto.

Een gezonde geest in een gezond lichaam in gezonde lucht

Deel je een auto, dan plan je je autogebruik. Als de auto niet voor je deur staat, denk je eerst even na over je mogelijke autoverplaatsing. Kan ik de trein nemen? Of misschien is fietsen wel handiger. En zo verbrand je tijdens je verplaatsing ook nog heel wat calorietjes!

Autodelers rijden minder kilometers met de wagen waardoor ze ook hun steentje bijdragen aan het bereiken van de klimaatakkoorden van Parijs en de strijd tegen de C0-2uitstoot.

Een goede buur

Autodelen kan je doen op buurtniveau, wat je heel wat sociale contacten oplevert. Je ontmoet andere gelijkgestemde autodelers en je komt elkaar tegen bij de supermarkt, de bakker of op café. Goede contacten in je buurt zijn handig voor méér dan alleen autodelen.

 

Ontdek hier alle formules van autodelen.