Campagne ‘Delende buurten’

Het ‘Delende Buurten’-project laat inwoners van een bepaalde wijk of buurt aan de hand van een tastbaar experiment stilstaan bij hun autobezit en -gebruik en reikt hen duurzame alternatieven aan. 

Beschrijving project 

Het project informeert de deelnemers over hun mobiliteitsgedrag en roept op tot actie. Ze worden uitgedaagd om 30 dagen de wagen aan de kant te laten staan ten voordele van duurzame mobiliteitsalternatieven. In ruil mogen de buurtbewoners van de wijk voordelig een waaier aan duurzame alternatieven uittesten: van deel(bak)fietsen en de trein tot autodelen en carpoolen. 

Door de (vaak nog ongekende) vervoersmiddelen aan de levende lijve te ervaren, wordt de overstap aantrekkelijker. Bovendien wordt met de hele buurt een traject afgelegd, waardoor buurtbewoners elkaar kunnen steunen en warm maken om het nieuwe verplaatsingsgedrag vol te houden. Doorheen het hele project is de rol van ambassadeurs en mond-aan-mond reclame cruciaal.

Randvoorwaarden 

  • Een sterk lokaal verankerde partner die het project mee lokaal trekt en hier de nodige middelen voor voorziet. 
  • Logistieke en communicatieve ondersteuning bij de werving en de uitvoering van het project. 

Timing 

Het project duurt zo een 8 maanden. De testperiode valt bij voorkeur in het voorjaar. 

Kostprijs

Op aanvraag

Partners

Deze campagne is initieel ontwikkeld door Autodelen.net en Mpact. 

Contact

Als je ook Delende Buurten in je gemeente wil of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net