Autodelen wordt mainstream in Vlaanderen

17/02/2020

PERSBERICHT – Autodelen telt, anno 2020, 180.000 Belgische gebruikers. Dit is een status quo t.o.v. vorig jaar. Toch zit autodelen wel degelijk in de lift. Het autodeellandschap is bezig aan een grote transitie waarbij we winnaars en verliezers optekenen. In Brussel verdwenen enkele spelers maar er staan onmiddellijk 3 andere spelers op om in het gat te springen. Vlaanderen doet het uitstekend met een groei van 25%. Bovendien toont een bevraging van Autodelen.net aan dat 10% van de Vlamingen zegt in de toekomst te gaan autodelen. 

Autodelen in Brussel vertraagt (tijdelijk)

Brussel kende een turbulent 2019 op vlak van autodelen. Met 89.000 autodelers ligt het gewest nog wel nipt op kop maar we merken toch een daling van ca. 15% t.o.v. vorig jaar. Volgens Autodelen.net is dit slechts een zeer tijdelijke terugval die vnl. te wijten is aan de terugtrekking van een aantal internationale spelers in 2019. Omwille van economische redenen stoppen na Zipcar ook Ubeeqo en ShareNow in Brussel. ZenCar Brussel zet in 2020 meer en meer in op autodelen voor bedrijven en zal de particuliere autodeelmarkt in de toekomst ook links laten liggen. Er zijn voorlopig twee grote winnaars in dit verhaal: Poppy, dat in het Brusselse Free Floating gat springt (hierbij kan een wagen na gebruik achtergelaten worden op een willekeurige plaats), en Cambio dat al jaren succesvol is in Brussel. Beide spelers kennen een grote groei in de hoofdstad. Bovendien kondigen zich minstens 2 nieuwe aanbieders aan op korte termijn.

CVE-20191219-Autodelen-543

Autodelen in Vlaanderen blijft groeien en wordt stilaan mainstream

Vlaanderen lijkt geen last te hebben van een vertraagde of negatieve groei. Integendeel het aantal autodelers steeg met bijna 25%. Met maar liefst 4 nieuwe startups (Coopstroom, Kenis Share, Valckenier Share en Justdrive), 6 bedrijven gestart in de voorbije 5 jaar (Getaround, ZenCar, Poppy, Battmobiel, Partago en Stapp.in) en 4 vaste waarden (Cambio, Cozycar, Dégage en Bolides) telt het gewest reeds 14 verschillende autodeelaanbieders. Samen zijn ze goed voor ruim 86.000 Vlaamse autodelers. Een representatieve bevraging van Autodelen.net leert dat 1,5% van de Vlamingen aan autodelen doet. Bovendien is er een potentieel van 10% dat aangeeft te zullen starten met autodelen. Vlaanderen lijkt stilaan klaar voor de transitie van autobezit naar -gebruik.

In de steden is autodelen mainstream, op het platteland staat het in de startblokken

In de grote steden is autodelen de kinderschoenen ontgroeid. Daar doet gemiddeld 2,4% aan autodelen tgo.0,4% op het platteland. ‘Toch is het al lang geen louter stedelijk fenomeen meer’, zegt Jeffrey Matthijs directeur van het Vlaams netwerk autodelen. Steeds meer lokale overheden zetten in op autodelen door hun eigen vloot te delen en door een doordacht beleid  te voeren ten voordele van autodelen. Meer dan 35 gemeenten delen één of meerdere wagens en 40 gemeenten zijn bezig met het opstellen van een actieplan autodelen.’

Een tweede tendens is dat ook lokale garagehouders op de kar van autodelen springen. Zij zien dat hun businessmodel onder druk staat door enerzijds de blijvende trend van gedeelde mobiliteit waardoor ze potentieel minder wagens zullen verkopen en anderzijds de elektrificering van de vloot die veel minder onderhoud vergt. Door autodelen aan te bieden maken ze van een potentiële bedreiging een opportuniteit. Vier van de 15 Vlaamse autodeelaanbieders zijn initiatieven van lokale garages. Vaak gaat het om lokale initiatieven die een antwoord proberen bieden op mobiliteitsvraagstukken in de eigen regio.

Tot slot valt het op dat het zgn. P2P kostendelend autodelen (waarbij privé wagens gedeeld worden onder buren zonder economische winst) zeer sterk groeit. De twee aanbieders Cozycar en Dégage groeiden samen gemiddeld 35%. Waarbij die laatste, een vrijwilligersorganisatie, zelfs 50% groei liet optekenen.

autodeelgroep Herentals

Naast kostendelend autodelen, kunnen particulieren hun eigen wagen ook delen via een platform dat hen in staat stelt geld te verdienen (zoals het AirBnB principe). In 2019 telde België 3 dergelijke aanbieders maar 2 (Tapazz en Caramigo) hebben ervoor gekozen om zich meer te gaan richten op bedrijven. De spreekwoordelijke derde hond en grote winnaar hiervan is Getaround die met een deel van de klanten gaat lopen.

Het aanbod verhogen zal leiden tot nog meer autodelen

Of het aanbod de vraag moet volgen of omgekeerd lijkt beantwoord te worden door de bevraging. Onder de respondenten die momenteel nog niet aan autodelen doen maar het wel van plan zijn, is meer dan negen op de tien sneller te overtuigen met een toename van het aantal beschikbare deelwagens en een beschikbaarheid van de deelwagen op elk moment. Dit is meteen een extra reden voor lokale overheden om in te zetten op het ondersteunen van autodeelaanbieders bij het plaatsen van extra deelwagens. ‘Om hen te verleiden is het interessant ervoor te zorgen dat aanbieders gedurende de eerste twee jaar zeker zijn van een bepaalde afname door bv. als gemeente zelf gebruik te maken van de autodeeldienst en door hen indien nodig financieel te ondersteunen.’, aldus Matthijs.

Gepubliceerd op 17/02/2020

Contactpersoon: Jeffrey MatthijsJeffrey@autodelen, 0495/88.34.98

Gerelateerd nieuws