Decreet basisbereikbaarheid 2019

20/06/2019

Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Dit decreet vormt een nieuwe visie op mobiliteit waarbij belangrijke maatschappelijke locaties, zoals scholen, winkelcentra, bedrijventerreinen en ziekenhuizen, optimaal bereikbaar moeten zijn. Mobipunten en autodelen vormen belangrijke hoekstenen binnen dit decreet. 

BASISBEREIKBAARHEID

Het nieuwe decreet basisbereikbaarheid vervangt de basismobiliteit, zoals beschreven in het decreet Personenvervoer. Dit impliceerde dat iedereen recht had op een halte van openbaar vervoer binnen de 750m. Dit model bleek echter duur, onpraktisch en niet rendabel.

De nieuwe visie op basisbereikbaarheid die sinds 2015 door minister Weyts naar buiten wordt gebracht, gaat uit van vier vervoerslagen: het treinnet,  hetkernnet, het aanvullend net en vervoer op maat. Mobipunten zijn een essentiële schakel tussen deze vervoerslagen.

15 VERVOERREGIO’S

Om deze nieuwe visie op mobiliteit van de Vlaamse Regering in de praktijk om te zetten werd Vlaanderen in het najaar van 2018 ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Mobiliteit is namelijk een thema dat de gemeentelijke grenzen overschrijdt. Dankzij deze vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen kunnen gemeenten gezamelijk aan de slag met de huidige mobiliteitsuitdagingen en de implementatie van basisbereikbaarheid.

De vervoerregio’s zijn onder andere verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het aanvullend net en het in praktijk brengen van vervoer op maat. Daarnaast staat ook het benoemen van de knooppuntlocaties op de agenda. Net hier komen mobipunten in het vizier.

MOBIPUNTEN BINNEN BASISBEREIKBAARHEID

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden (deelwagens, deelfietsen, laadpunt, openbaar voervoer,..) en bij voorkeur aangevuld met extra diensten, waaronder lockers, of een postpunt. Al deze vervoersmodi zijn goed op elkaar afgestemd.  Het doel van deze mobipunten is combimobiliteit faciliteren.

Combimobiliteit omschrijft een mobiliteitsgedrag waarbij men enerzijds vlot kan schakelen tussen verschillende (gedeelde) vervoersmiddelen, en men anderzijds in staat is de voldoen aan de mobiliteitsbehoefte van de reiziger op een specifiek moment (bv. vandaag een deelwagen, morgen de fiets en overmorgen de bus).

Mobipunten zijn een concreet middel om deze knooppuntlocaties te realiseren en maken het leven zonder het bezit van een (tweede) privéwagen makkelijker.

Een jaar na de lancering tonen meer dan 50 lokale overheden en bouwpromotoren concrete interesse in de oprichting van één of meerdere mobipunten.

MOBIPUNT IN JE GEMEENTE?

Lees alles over mobipunten op www.mobipunt.be

Download de Start-to-mobipunt-handleiding en/of neem contact op met één van de initiatiefnemers via hallo@mobipunt.be.

Mobipunten is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop vzw en Infopunt Publieke Ruimte.

Gerelateerd nieuws