Filter

Schorsing gunning mobiliteitscentrale biedt kansen om van basisbereikbaarheid een succes te maken

25/05/2021

PERSBERICHT 25/5 – Wij zien kansen voor basisbereikbaarheid nu de gunning van de mobiliteitscentrale geschorst werd …

Lees meer

Basisbereikbaarheid – time is running out

22/02/2021

22/2 – Basisbereikbaarheid, hét woord dat iedere beleidsmaker of mobiliteitsexpert de afgelopen jaren ettelijke malen in de mond heeft genomen. Onze beleidscoördinator geef graag zijn kijk op een aantal opportuniteiten en bezorgdheden…

Lees meer

Op naar een combimobiel Vlaanderen! Tips & tricks van een gebruiker

18/06/2020

BLOG 18/6 – Het zijn boeiende tijden in de mobiliteitssector. Bram Seeuws geeft zijn mening over hoe we van basisbereikbaarheid een succesverhaal kunnen maken…

Lees meer

Vervoerregio’s en vervoer op maat: Een stand van zaken

01/06/2020

Vlaanderen werd onderverdeeld in 15 vervoerregio’s . Nu werd er een nieuw kader gecreëerd voor de organisatie van het openbaar vervoer…

Lees meer

Vlaanderen maakt verder werk van de Mobiliteitscentrale

01/04/2020

Het Departement MOW publiceerde de mededingingsprocedure met onderhandeling voor het inrichten en uitbaten van de Mobiliteitscentrale…

Lees meer

Vlaanderen pakt uit met Beleidsvisie Mobipunten

30/06/2019

Autodelen is een essentieel element in een mobipunt …

Lees meer

Decreet basisbereikbaarheid 2019

20/06/2019

Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Dit decreet vormt een nieuwe visie op mobiliteit waarbij belangrijke…

Lees meer

Lees ook onze beleidsdossiers

Autodelen.net bouwt expertise op, brengt de uitdagingen in kaart en doet voorstellen om mobiliteit duurzamer te maken.

Thema's