Een LEZ in mijn buurt, wat nu?

24/10/2019

In 2020 verandert opnieuw heel wat in het Vlaamse mobiliteitslandschap: na Antwerpen en Brussel, krijgt nu ook Gent een Lage Emissie Zone. Daarnaast verstrengt Antwerpen haar normen ook met ingang van volgend jaar. Dat betekent dat opnieuw verschillende auto-eigenaars niet meer met hun wagen tot in centrumsteden zullen geraken.

Steden voegen steeds vaker een LEZ in binnen het centrum van hun stad. Dit doen ze om vervuilende stoffen uit het leefmilieu van stadsbewoners te weren en voor een betere luchtkwaliteit te zorgen. De correlatie tussen luchtverontreiniging en de talrijke aanwezigheid van vervuilende motoren is door de Wereldgezondheidsorganisatie aangetoond en veroorzaakt jaarlijks 75.000 doden.

Stad Gent volgt daarom vanaf 1 januari 2020 Antwerpen en Brussel bij het invoeren van een LEZ. In 2021 zullen ook Mechelen en Willebroek het rijtje vervolledigen. De lage emissiezone herken je aan een specifiek verkeersbord. Afhankelijk van het type wagen kan je als autobestuurder al dan niet deze zone binnenrijden.

De toelatingsvoorwaarden die de steden met een LEZ hanteren, variëren van stad tot stad, maar zijn telkens afhankelijk van de brandstof en de euronorm van je wagen. Vooral dieselwagens zullen worden geweerd. Enkel in Brussel worden dieselwagens met euronorm 4 nog toegelaten, en dit slechts tot 2021. In Antwerpen en Gent wordt enkel euronorm 5 nog aanvaard, tenzij je voor toelating betaalt. Wagens die op andere brandstoffen rijden zitten goed vanaf Euronorm 2 en met een elektrische wagen ben je sowieso veilig. Let op: het gaat ook steeds om wagens (zowel personen- als goederenvervoer)! Bromfietsen en motorfietsen hoeven niet te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de LEZ en kunnen steeds de stad in.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen en dan laat de stad wel voertuigen met een lagere Euronorm toe. Voertuigen van personen met een handicap krijgen zonder de juiste euronorm gratis toelating tot de LEZ, mits ze zich registreren. De brandweer, politie of wagens van algemeen nut kunnen ook nog gewoon binnenrijden in het centrum. Die laatste maatregel is echter tijdelijk en vaak tegen betaling te verkrijgen.

Het is daarom aan te raden vooruitziend te zijn en in te spelen op deze verandering. Eigenaars met een wagen die een té lage euronorm heeft, gaan best de mogelijke opties even na. De steden met een LEZ voorzien ook alle hulp die nodig is om de omschakeling naar een nieuwe wagen of een andere vorm van mobiliteit te vergemakkelijken.

Eén van de mogelijkheden is starten met autodelen. Dit wordt vanuit de stad vaak vergemakkelijkt door het aanbieden van premies of andere voordelen. In Brussel kan je bijvoorbeeld bij de verkoop van je wagen beroep doen op de Brussel’Air-premie, waarbij je profiteert van een mobiliteitspakket met daarin o.a. een autodeel- en fietsabonnement voor een jaar. Stad Gent voorziet sommige inwoners die hun wagen wegdoen van een slooppremie, een subsidie voor vervoersalternatieven, een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor autodelen en nog veel meer. Ook Antwerpenaars kunnen genieten van de voordelen van autodelen doordat ze onder bepaalde voorwaarden een parkeervergunning of parkeerplaats aangeboden krijgen.

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden die de invoering van een LEZ je kan bieden? Surf zeker naar de specifieke websites van Antwerpen, Brussel en Gent om op de hoogte te zijn van al je opties. Een LEZ lijkt in eerste instantie misschien verontrustend, maar we verzekeren je dat je zonder zorgen nog steeds op je bestemming kan geraken.

Auteur: Esther De Reys

Gepubliceerd op 21 oktober 2019

Gerelateerd nieuws