Is autodelen een oplossing voor (vervoers)armoede?

16/02/2023

Een auto gebruiken in plaats van een auto bezitten, dat klinkt als een goede oplossing voor financieel kwetsbare mensen. Is dat ook zo?

Autodelen is vaak  goedkoper dan een eigen auto bezitten. Wie geen eigen auto heeft, krijgt er met autodelen meer opties bij om comfortabel op een bestemming te geraken. Autodelen kan daarom interessant zijn voor financieel kwetsbare mensen. Alleen blijkt het in de praktijk niet zo evident om die doelgroep daadwerkelijk aan het autodelen te krijgen.

Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Financieel kwetsbare mensen hebben vaak geen mentale ruimte om te denken aan autodelen. Ze zijn vooral bezig met andere, acute problemen: de huur, de gasrekening, schoolrekeningen, voeding, dokterskosten enzovoort.
  • Het autodelen is soms simpelweg te ingewikkeld of niet aangepast aan hun leefwereld.  
  • Als mensen uit die doelgroep een eigen auto hebben, is dat vaak een statussymbool. 

Wat kan je als lokale overheid doen om deze groep toch aan het autodelen te krijgen? We geven drie tips.  

1. Communiceer op het juiste moment

De aandacht trekken van kwetsbare doelgroepen is niet eenvoudig. Daarom is het cruciaal om hen te bereiken op momenten waarop ze open staan voor de boodschap, zoals wanneer er grote kosten komen aan de wagen. Op die momenten zijn mensen echt op zoek naar een oplossing en zullen ze autodelen sneller overwegen.  

Hoe bereik je die doelgroep op de juiste momenten? Simpel, door samen te werken met de juiste lokale partners. Hieronder vind je een checklist met interessante momenten en bijhorende actoren die je kan betrekken bij jouw autodeelbeleid. 

Welke partners spreek je aan voor welke kantelmomenten?

Moment Partners
Mensen komen terecht in financiële moeilijkheden OCMW; eerstelijns armoede- en welzijnsorganisaties
De auto gaat stuk of er zijn grote kosten OCMW Eerstelijns armoede- en welzijnsorganisaties
De stad voert een LEZ in of verstrengt de normen OCMW Eerstelijns armoede- en welzijnsorganisaties
Mensen verhuizen naar een (nieuwe) sociale woning Woonmaatschappijen

Door de medewerkers van deze organisaties een korte training te geven in autodelen, kunnen zij cliënten op die specifieke momenten op weg helpen om de stap naar autodelen te zetten. Bijkomende win: als vertrouwde gezichten praten over autodelen, staat de doelgroep meer open voor de boodschap. 

2. Pas het aanbod aan

In de praktijk is louter communicatie soms onvoldoende. Ga dus zeker ook in gesprek met mensen in vervoersarmoede over hun noden. Aangepaste formules of bijkomende ondersteuning kunnen de drempel verlagen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het inschrijven of reserveren van een wagen, aangepaste tarieven, betalen in schijven in plaats van per credit card … 

3. Maak autodelen mainstream

Last but not least: beperk de communicatie zeker niet tot een kwetsbaar publiek. Zien gebruiken, doet gebruiken. Als autodelen een succes is, zullen kwetsbare burgers dit ook als een “normale” mobiliteitsoplossing zien. Zo kan het beeld van de eigen wagen als statussymbool geleidelijk aan verdwijnen. Breed en herhaaldelijk blijven communiceren naar alle inwoners is dus een belangrijke voorwaarde. Alleen zo krijg je het autodelen echt van de grond, wordt het heel zichtbaar in het straatbeeld en wordt het ook voor kwetsbare burgers aantrekkelijk en niet stigmatiserend. 

Wil je 10x per jaar tips en trends rond autodelen in je mailbox krijgen?

Gerelateerd nieuws