Nieuwe Brusselse Green Deal moet autodelen inclusiever en duurzamer maken

15/11/2023

Autodelen maakt de stad veel leefbaarder: het zorgt voor minder CO2-uitstoot, minder auto’s in de straat en meer duurzame verplaatsingen. Daarom lanceren minister van Leefmilieu Alain Maron en minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt de Green Deal Inclusive Carsharing, om zoveel mogelijk Brusselaars aan te zetten tot autodelen. Dit ambitieuze akkoord tussen de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld moet autodelen in Brussel nog groter, duurzamer en inclusiever maken.

Alle Bruselaars laten meegenieten van de voordelen van autodelen

Eind 2022 had meer dan 5% van de Brusselse gezinnen een abonnement op een autodeelsysteem. Dat zijn 50.178 actieve autodelers in het Brusselse Gewest, of maar liefst 47% meer dan het jaar daarvoor. Autodelen zit duidelijk in een stijgende lijn. De volgende stap is om het autodelen zo inclusief mogelijk te maken. Minister van mobiliteit Elke Van den Brandt onderschrijft die belangrijke doelstelling: “Autodelen is een pak goedkoper dan zelf een auto bezitten, zowel voor de samenleving, als voor de gebruiker. En dankzij het grote aanbod heb je voor elke verplaatsing wel een auto die bij je past. We willen dat alle Brusselaars kunnen meegenieten van die vrijheid, ook doelgroepen die nog niet de weg vinden naar autodelen, zoals mensen met een beperkte mobiliteit, digitaal kwetsbaren, grote gezinnen, kortgeschoolden en mensen met een lager inkomen. Daarom is dit initiatief heel erg nodig.”

Autodelen als hefboom voor een duurzamere stad

Autodelen versnelt de multimodaliteit door mensen te laten nadenken welk vervoermiddel het best geschikt is voor de verplaatsing die ze moeten maken. Autodelen maakt ook openbare ruimte vrij om onze stad aangenamer, duurzamer en veerkrachtiger te maken. Door geleidelijk minder vervuilende motoren in te zetten, helpt het bovendien om de gezondheid van de inwoners van de hoofdstad te beschermen. “De afgelopen jaren zijn er een vijftigtal gedeelde elektrische voertuigen in de straten van onze stad verschenen. Dit is een positieve ontwikkeling, die bijdraagt tot de vermindering van de luchtvervuiling en de verwezenlijking van onze klimaatdoelstellingen. Een van de doelstellingen van deze brede coalitie van spelers die we willen oprichten, zal ook zijn om deze trend te versnellen”, legt minister van Leefmilieu Alain Maron uit.

Grootschalig samenwerkingsverband

De Green Deal brengt experten uit verschillende sectoren samen: zowel overheden, aanbieders, bedrijven en organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. Alle ondertekenaars engageren zich om acties te nemen om autodelen in Brussel groter, inclusiever en duurzamer te maken. Via workshops, academies en plenaire meetings krijgen de ondertekenaars de kans om hun expertise te delen en uit te wisselen.  Vzw’s Autodelen.net en AMT Concept coördineren de Green Deal in samenwerking met Brussel Leefmilieu en Brussel Mobiliteit. De Green Deal duurt drie jaar: hij start begin 2024 en eindigt eind 2026.

In juni lanceerde Brussel Leefmilieu trouwens al een projectoproep voor potentiële ondertekenaars van de Green Deal. Er gaat 400.000 euro naar pilootprojecten die autodelen inclusiever maken. De winnaars van die oproep zullen binnenkort bekendgemaakt worden.

Ondertekenaars gezocht

De Green Deal Inclusive Carsharing zoekt minstens 50 gemeenten, bedrijven en/of organisaties die expertise hebben in inclusie, duurzaamheid, mobiliteit, … door hun bedrijfs- of publieksactiviteiten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.inclusivecarsharing.be. De Green Deal zal officieel ondertekend worden op  6 februari 2024. 

 

Inlichtingen voor de pers

 • Jeffrey Mathijs
  Directeur d’Autodelen.net, le réseau connectif de la mobilité partagée
  +32 495 88 34 98
   jeffrey@autodelen.net
 • Simon Vandamme
  Persverantwoordelijke, kabinet minister Alain Maron
  +32 479 66 03 23
  svandamme@gov.brussels
 • Pieter-Jan Desmet
  Persverantwoordelijke, kabinet minister Elke Van den Brandt
  +32 471 51 34 35
  pdesmet@gov.brussels

Meer weten over de Green Deal Inclusive Carsharing?

Ontdek de Green Deal hier

Gerelateerd nieuws