Autodelen.net enthousiast over nieuwe resolutie autodelen

05/10/2021

Op 2 oktober lanceerde CD&V een resolutie om de federale regering aan te sporen om autodelen nog meer te stimuleren. Autodelen.net reageert enthousiast op de concrete voorstellen die kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) naar voor schuift.

Autodelen zit in de lift in België. Begin 2021 telde België 150.000 autodelers, verspreid over zo’n 4.000 gedeelde wagens (bron: jaarrapport autodelen). Dit is een stijging van net geen 30% op een jaar tijd. Toch geloven we dat het sneller kan en moet. De acht concrete maatregelen uit de resolutie zullen de groei ongetwijfeld verder doen versnellen met als resultaat minder luchtvervuiling, minder parkeerdruk en meer leefbare buurten.

Eén van die maatregelen die een grote positieve impact zal hebben is het verzoek aan de Europese Commissie tot het verlagen van de btw voor autodelen van 21 naar 6%, net zoals vandaag overigens voor taxi, openbaar vervoer en deelfiets geldt. Op die manier wordt een ritje naar het containerpark, naar familie of naar de kust al snel enkele euro’s goedkoper voor de gebruiker. Autodelen zal dankzij deze maatregel financieel (nog) aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe delers en kan daarmee verder de concurrentie aangaan met privé autobezit.

Daarnaast roept de resolutie op om het fiscaal en RSZ-kader voor autodelen verder te optimaliseren, bijvoorbeeld via het algemeen mobiliteitsbudget. Dat moet het mogelijk maken voor werkgevers en -nemers om op een snelle, eenvoudige manier gebruik te kunnen maken van deelwagens zonder nieuwe fiscale koterij bij te timmeren. Deze maatregel zal er voor zorgen dat meer bedrijven de stap richting deelmobiliteit zetten en de salariswagen gaan afzweren.

Tot slot stelt de resolutie dat samenwerking tussen de gewesten rond autodelen noodzakelijk is. Autodeelaanbieders zoals Poppy, Cambio, Green Mobility, Share Mobility, Dégage en Cozywheels zijn immers actief in verschillende regio’s en hebben geen baat bij versnipperde regelgeving per gewest. Concrete voorbeelden hieromtrent zijn bv. afspraken rond datastandaarden en Mobility-as-a-Service, uniforme signalisatie van autodelen, een basiserkenning voor aanbieders voor het ganse Belgische grondgebied en een nationale monitor voor autodelen.

Autodelen.net is alvast enthousiast om samen met de bevoegde administraties en kabinetten aan de slag te gaan om de voorstellen in de praktijk te brengen.

Gerelateerd nieuws