Wat is een goede parkeernorm voor jouw gemeente?

16/01/2023

Ligt de parkeernorm in jouw gemeente ook tussen 1 en 2? Je bent daarmee niet de enige! Alleen werkt zo’n hoge parkeernorm autobezit en -gebruik in de hand. Tijd voor verandering!

Wist je dat alle Vlaamse parkeerplaatsen samen goed zijn voor liefst 48.000 voetbalvelden? En dat auto’s meer dan 95% van de tijd gewoon stilstaan? Deelmobiliteit is daar een oplossing voor: meerdere mensen maken gebruik van één auto en dus ook van één parkeerplaats. Als zeven gezinnen zich verplaatsen met één deelauto, heb je dus geen zeven parkeerplaatsen nodig, maar slechts één. Autodelen kan dus helpen om je parkeernorm te verlagen, zonder daarbij te moeten inboeten op de mobiliteitsbehoefte van je inwoners.

Autodelen opnemen in je stedenbouwkundige verordening: hoe doe je dat?

Het is heel simpel. In het artikel over parkeernormen schrijf je dat de vergunningaanvrager minder parkeerplaatsen mag bouwen als die ook deelauto’s voorziet. Let op met cijfermatige bepalingen. Schrijf dus niet dat één deelwagen altijd negen privéparkeerplaatsen kan vervangen, dat is namelijk sterk afhankelijk van de context van de woonomgeving.

Daarnaast is het ook belangrijk om specifieke inrichtingsvoorwaarden te vermelden over de parkeerplaatsen voor deelauto’s, net zoals je dat doet voor reguliere parkeerplaatsen. Schrijf bijvoorbeeld op dat de infrastructuur voor deelwagens duidelijk gesignaliseerd moet zijn, dat er laadinfrastructuur aanwezig moet zijn en dat ze toegankelijk moet zijn voor alle omwonenden.

Hoeveel privéparkeerplaatsen kan één deelauto schrappen?

Dat is de fameuze vraag van de vervangratio. Verschillende buitenlandse studies berekenden al een vervangratio, met resultaten in een range tussen 4 en 14. Autodelen.net becijfert begin 2023 voor het eerst in welke mate autodelen zorgt voor een daling van het autobezit. Dat geeft een goede basis voor het berekenen van een vervangratio, maar bijkomend onderzoek is nog nodig. Het aantal privéparkeerplaatsen dat één deelwagen kan vervangen is namelijk sterk afhankelijk van de vorm van autodelen, de doelgroep die gebruik maakt van de deelauto, de locatie van de deelauto, de aanwezigheid van voorzieningen en duurzame mobiliteitsvormen in de buurt, en andere parameters. De komende drie jaar zal Autodelen.net verder kennis opbouwen over vervangratio’s via experimenten, good practices en eigen onderzoek.

Goede voorbeelden

Heel wat gemeenten namen autodelen of andere vormen van deelmobiliteit namen in hun stedenbouwkundige verordening: onder andere Geel, Mortsel, Gent, Mechelen, Bilzen. Nog andere gemeenten legden autodelen op in een woonontwikkeling. Zo kon de parkeernorm verlagen in Turnhout, Londerzeel en Vorselaar). Via concrete richtlijnen zorgen ze ervoor dat nieuwe woonontwikkelingen minder parkeerplaatsen tellen. Het project Niefhout in Turnhout is daarmee het langstlopende project waarin een deelwagen effectief voor een verlaging van parkeerplaatsen zorgde.

Meer weten over parkeerbeleid?

In het najaar organiseren we een webinar over parkeerbeleid en -richtlijnen.
Hou de nieuwsbrief in de gaten!

Gerelateerd nieuws