Bestuur en organisatie

Autodelen.net is een vzw en erkende socio-culturele vereniging. Ben je geïnteresseerd in onze formele organisatiestructuur? Hier vind je informatie over het Bestuur, Algemene vergadering, de adviesraad en onze statuten.

Het bestuur

Het bestuursorgaan is onze sparringpartner die we 4 keer per jaar raadplegen. Samen werpen we een kritische blik op het dagelijks management van Autodelen.net vzw, en op de strategische en operationele doelen, zodat we nog efficiënter aan een duurzame gedeelde toekomst kunnen bouwen. 

Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 5 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. Het telt minimaal 3 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. 

Het Bestuur van Autodelen.net wordt vertegenwoordigd door de volgende personen met elk hun eigen expertise: 

 • Pieter-Jan De Koning (Voorzitter)
 • Bram Dousselaere 
 • Chiara Lorré
 • Cedric Depuydt
 • Dirk Joos
 • Ewout Depauw
 • John Wante 
 • Matthias Vermeir
 • Peter Van der Perre
 • Shaju Hendrikx

De bestuurders treden collectief op als college. Individuele bestuurders hebben in principe geen specifieke interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De leden van het bestuursorgaan zetelen onbezoldigd.

De samenstelling van het Bestuur werd beslist op de Algemene Vergadering van 24 maart 2022. De publicatie van het ontslag, benoeming en herbenoeming van de Bestuurders vind je in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Algemene vergadering

De Algemene vergadering van Autodelen.net komt minstens éénmaal per jaar bijeen en beslist over de strategische koers van Autodelen.net. Daarnaast keurt ze de jaarrekening en begroting goed en verleent ze kwijting aan het bestuur. 

De Algemene vergadering bestaat uit de leden van het Bestuur aangevuld met de volgende leden:

 • David Van Kesteren (voormalig penningmeester en expert organisatie en financieel beleid)
 • Ingrid Goetschalckx  (particulier autodeler)
 • Koen Decoodt (gepensioneerd verzekeringsexpert)
 • Martijn Van Groningen (particulier autodeler, voormalig voorzitter Autodelen.net)
 • Liesbeth Wuyts (secretaris, particulier autodelen)

Adviesraad autodelen

De adviesraad autodelen is een adviesorgaan van de socioculturele organisatie Autodelen.net en bestaat uit Vlaamse autodeelaanbieders. Ze heeft als doel: 

 • De leden adviseren mee over de prioriteiten van Autodelen.net, binnen de krijtlijnen van de visie en missie en het beleidsplan van Autodelen.net.
 • Detecteren van, en ageren op, gemeenschappelijke noden en doelen van de aangesloten autodeelaanbieders.
 • Daar waar mogelijk, het opmaken van gemeenschappelijke standpunten over ad hoc bepaalde thema’s.
 • Samenwerking faciliteren tussen verschillende aangesloten aanbieders betreffende gedeelde belangen.

Deze aanbieders maken deel uit van de adviesraad:

 • Battmobility
 • cambio
 • Claus2you
 • CoopStroom
 • Cozywheels
 • Dégage
 • Flexigo
 • Miles
 • Share4Mobility
 • Poppy
 • Greenmobility
 • Partago
 • Stapp.in

Ben je een aanbieder van deelwagens en wil je ook je stem laten horen in de adviesraad? Mail dan naar info@autodelen.net!