Niet actief

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was een vrijwillige overeenkomst waarbij de ondertekenaars elkaar en externen ondersteunden om hun mobiliteit duurzamer te oraniseren.

 

Vanaf 2023: nieuwe Green Deal Deelmobiliteit en Wonen

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is afgelopen. Maar vandaag werken we aan een nieuwe Green Deal, om deelmobiliteit beter te integreren in woonomgevingen.

Alle info over de Green Deal Deelmobiliteit en Wonen

Projectomschrijving Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste ‘Green Deal‘ van de Vlaamse overheid en werd gelanceerd op 27 maart 2017. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden op die dag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en de eerste 76 partners deze eerste ‘Groene Economie Convenant’ of ‘Green Deal’ in Vlaanderen. Bij een tweede ondertekenmoment in 2018 kwam het aantal ondertekenaars op 106 te liggen. 

Doelstellingen

Met de focus op auto- en fietsdelen, carpoolen en elektrische mobiliteit leverde deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. De ondertekenaars stelden zichzelf tot doel om tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk te doen stijgen. Daarbij werd maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

Om de doelstellingen te bereiken engageerden alle ondertekenaars zich elk tot meerdere acties, zoals bewustmaking en promotie van gedeelde mobiliteit, het oplossen van verzekeringsvraagstukken en pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars waren een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgde daarmee voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot belangrijke resultaten heeft geleid. In totaal voerden de ondertekenaars meer dan 590 acties succesvol uit. 

Resultaten

Met meer dan 590 succesvolle acties, drie inspiratieboeken over gedeelde mobiliteit, verschillende innovatieve samenwerkingsverbanden en de bestendiging van een lerend netwerk, bleek deze Green Deal een echt succes. Gedeelde mobiliteit werd bekender in Vlaanderen, we vergrootten samen het aanbod van en de vraag naar deelmobiliteit én we leverden heel wat onderzoek en nieuwe deelmobiliteitsexperten af. Mede dankzij deze Green Deal werd gedeelde mobiliteit intussen voorgoed ingebed is in het Vlaamse mobiliteitslandschap, zo bleek ook op het feestelijk afsluitmoment van deze Green Deal op 3 juni 2021 waar we ons eindrapport presenteerden. 

Benieuwd naar resultaten, een greep uit de acties of een overzicht van de evenementen die we deden? Je ontdekt het allemaal op www.gedeeldemobiliteit.be.

Timing

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit liep van 2017 tot 2021. Vanaf 2022 start er een nieuwe, namelijk de Green Deal Deelmobiliteit in de woonomgeving.

Partners

De initiatiefnemers waren Autodelen.net, Mpact (het vroeger taxistop), the New Drive en The Shift.

In het totaal ondertekenden 106 partijen de Green Deal.

Meer info & contact

Bij vragen over deze Green Deal kan je terecht bij info@autodelen.net