De strategie van aanbod en communicatie werkt. In drie jaar tijd is het aantal autodelers gestegen van 2.177 naar 3.023 autodelers, het aantal gebruikers van deelmobiliteit, inclusief fiets- en stepdelen, is zelfs verdriedubbeld.

 

 

Stad Mechelen kiest resoluut voor de aanbodstrategie. Met een verdubbeling van het aantal deelwagens hoopt Mechelen tegen 2025 ook twee keer zoveel autodelers te tellen. We vroegen aan Kris Hofmans en Mauranne Belmans van de cel Mobiliteit hoe het autodeelverhaal ooit begon in deze stad aan de Dijle en wat hun actiepunten zijn.

Plus- & minpunten

  • Forse stijging van het deelaanbod en aantal gebruikers
  • Communicatiecampagne 'Delen voor iedereen' en testprojecten zoals 'Delende Buurten' creëren visibiliteit bij verschillende doelgroepen
  • Stadspersoneel deelt mee
  • De implementatie van deelmobiliteit vergt tijd, inspanningen en bijsturingen

Actief zoeken naar deelsystemen

Het autodeelverhaal startte in Mechelen in 2005 met een infoavond van Autopia vzw (voorloper van Cozywheels en Autodelen.net), waarna er vier particuliere autodeelgroepen zijn opgestart. In 2006 verschenen de eerste drie cambiowagens in het straatbeeld. Autodelen bleef steeds deel uitmaken van de beleidsplannen, maar het huidige bestuur trok alle registers open. “We zijn actief op zoek gegaan naar aanbieders van deelmobiliteit. Zowel voor deelauto’s, -(bak)fietsen als -steps is er een bestek of vergunningenkader uitgewerkt om aanbieders aan te trekken”, zegt projectcoördinator Kris Hofmans. “De tenders laten toe dat we kunnen beslissen waar deelvoertuigen opgesteld worden. Zulke overeenkomsten laten toe duidelijke afspraken vast te leggen. Eén van die afspraken is dat ze niet alleen voertuigen maar ook informatie delen over het gebruik zodat we als stad een inzicht krijgen in wat werkt en niet. In overleg met de aanbieders zijn dan steeds bijsturingen mogelijk om in te spelen op vaststellingen of nieuwe ontwikkelingen.”

Grote sprong voorwaarts

“De stad wachtte niet op de vraag, maar verdubbelde het aanbod deelwagens in één beweging,” zegt Hofmans. Mechelen eiste ook dan 50% van de nieuwe deelwagens elektrisch zou zijn. Roundtrip aanbieder Cambio haalde de tender binnen, en ook andere vormen worden verwelkomd. Poppy, een free floating aanbieder, en Klimaan cvso, een coöperatie, zorgen voor een divers aanbod dat ook andere publieken kan aanspreken. “We zijn van 81 naar 184 deelwagens gegaan, van 150 naar 571 deelfietsen (waaronder de 9 deelbakfietsen) en van 0 naar 200 deelsteps,” vult projectcoördinator Mauranne Belmans aan. 

Delen is voor iedereen

De groei in aanbod ging gepaard met een communicatiecampagne waar Autodelen.net haar kennis en ervaring kon delen. ‘Delen is voor iedereen’ werd in 2020 gelanceerd en spreekt in verschillende hoofdstukken verschillende doelgroepen aan om te starten met deelmobiliteit. Daarnaast is er ondertussen een tweede editie bezig van ‘Delende buurten’ waar inwoners van, in dit geval, de Nekkerspoelwijk, ondergedompeld worden in alle mogelijkheden van deelmobiliteit en gedurende twee maanden alles kunnen testen terwijl ze zoveel mogelijk hun eigen auto aan de kant laten staan. Dit experiment wordt getrokken door Autodelen.net en Klimaan vzw. Samen met een ander lokaal burgerinitiatief (Thuis in Nekkerspoel) en de ambassadeurs wordt het experiment volledig geleid en gevormd door de lokale community. Zo krijgen meer mensen de kans om deelmobiliteit uit te proberen (ook al zijn ze misschien sceptisch) en er daarna over te praten. 

Autodeelstad van Vlaanderen

De strategie van aanbod en communicatie werkt. In drie jaar tijd is het aantal autodelers gestegen van 2177 naar 3023 autodelers, het aantal gebruikers van deelmobiliteit, inclusief fiets- en stepdelen, is zelfs verdriedubbeld. De stad blijft ambitieus, tegen 2025 wil Mechelen de autodeelstad van Vlaanderen worden, met 350 deelwagens en 7.000 gebruikers!

Practice what you preach

Vroeger had de stad een aantal dienstwagens die gereserveerd konden worden voor dienstverplaatsingen. De afgeschreven dienstwagens werden echter verkocht en opbrengsten geïnvesteerd in elektrische (bak)fietsen. Personeel kan nu gebruik maken van (elektrische) dienstfietsen of de cambio-deelwagens voor dienstverplaatsingen. Zo geeft het stadspersoneel het goede voorbeeld. 

Tips voor andere lokale overheden

“Zorg er eerst en vooral voor dat er een voldoende (groot) kwalitatief en gevarieerd aanbod is aan deelmobiliteit met een betrouwbaar systeem. Ten tweede helpt het ook om een duwtje in de rug geven door als stad de instapkosten van deelorganisaties terug te betalen, of particulier autodelen interessant te maken door het aanbieden van voorbehouden parkeerplaatsen en gratis parkeren. Ten derde is informeren heel belangrijk. In het beste geval gebeurt dat door burgers die zelf al gebruik maken van deelmobiliteit en zo hun verhaal en ervaringen mond-aan-mond verdervertellen – dat kan ook in het formaat van ambassadeursvideo’s of op infomomenten”, besluit Belmans.

Als bonustip geeft Mechelen mee dat het helpt om burgers ook effectief gebruik laten maken van deelmobiliteit in testmomenten en in te spelen grote veranderingen in het leven. Zo is bijvoorbeeld de verhuiscampagne in samenwerking met De Lijn en cambio een belangrijk startpunt. 

Zij delen ook

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen