Inspiratiegids ‘Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit dankzij het LEKP’

Met het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen om op vier concrete werven (planten van bomen, energetische renovaties, toegangspunten voor deelmobiliteit en ontharding) lokaal een grote sprong voorwaarts te zetten en zo mee werk te maken van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Met deze gids willen we steden en gemeenten inspireren om de derde pijler van het LEKP optimaal te benutten.

Download

Dit kan je ook interessant vinden.