Missie van Autodelen.net

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit.

We promoten en ondersteunen beurtelings gebruik van vervoersmiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Om onze missie te realiseren zetten we in op experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden het daarbij belangrijk positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en ecologische impact. 

Beleidsplan 2021-2025

Lees ons goedgekeurd beleidsplan voor de beleidsperiode 2021 tot 2025 om meer te weten te komen over onze missie, organisatie en doelstellingen.