Actieplan gedeelde mobiliteit

Een autodeelactieplan is het middel bij uitstek om een langtermijnvisie te ontwikkelen waarbij autodelen en gedeelde mobiliteit in de gemeente exponentieel groeien.

Beschrijving ondersteuning 

Als lokale overheid  heb je nood aan transparante, objectieve informatie over autodelen en aan een duidelijk stimulerend autodeelbeleid zowel voor de consument, de overheid als de autodeelorganisaties zelf. 

Een autodeelactieplan of actieplan gedeelde mobiliteit bestaat uit een beschrijving van de huidige mobiliteitssituatie en een voorstelling van de gewenste situatie. Het omvat meetbare en ambitieuze doelstellingen op lange termijn (gemiddelde 5 jaar) met meer dan 50 concrete acties die inzetten op minder privé autobezit, meer autodelers en meer gebruikers van zero-emissie transport of vervoer. Het omvat o.a. maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatieacties en het delen van het gemeentelijk wagenpark.

Randvoorwaarden

  • De gemeente is eindverantwoordelijke voor het plan: ze maakt de keuzes, stelt de ambities scherp en doet de eindredactie.
  • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokaal beleid.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘actieplan gedeeld vervoer’. Autodelen.net ondersteunt en faciliteert.

Timing 

De opmaak van een actieplan duurt ongeveer 6 – 8 maanden. 

Kostprijs

Een actieplan gedeelde mobiliteit kost €3000.

Pontentiële subsidiekanalen

Gemeenten uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kunnen via hun provincie aanspraak maken op een korting bij dit traject. 

Lokale overheden die het ‘Lokaal energie en klimaatpact’ tekenden kunnen ook de trekkingsrechten hiervan gebruiken voor de financiering van deze begeleiding.  

Contact

Als je beroep wil doen op onze ondersteuning of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net.

Gerelateerde ondersteuning