Co-creatiesessie ‘Samen starten met autodelen’

Wil jij autodelen of gedeelde mobiliteit toelichten in jouw buurt, stad of gemeente maar er is nog geen aanbod? Geef samen met ons onze co-creatiesessies mee vorm.

Beschrijving ondersteuning

Samen met de lokale overheid organiseren we deze co-creatiesessie. Tijdens zo’n sessie willen we de gemotiveerde burger samenbrengen met het lokaal bestuur en kijken welke oplossingen zijn voor welke noden.

Randvoorwaarden

We verwachten dat de stad of gemeente reeds op voorhand een voorcommunicatie doet, opdat er voldoende gemotiveerde mensen aanwezig zijn. 

Ben je particulier en je wil zoiets ook graag in je gemeente? Contacteer dan je gemeente om zo’n sessie bij Autodelen.net aan te vragen. De sessie wordt gegeven door één van onze collega’s of opgeleide vrijwilliger.

Timing 

Deze co-creatiesessies zijn we momenteel aan het uitbouwen. Gezien de voorcommunicatie wensen we dit 2 maanden op voorhand te weten.

Kostprijs 

Op aanvraag. Bij voorkeur neemt de stad of gemeente deze co-creatiesessies op binnen één van onze aangeboden trajecten (bv. particulier autodelen) maar indien gewenst kan deze ook apart worden aangevraagd. 

Contact

Als je een co-creatiesessie wil aanvragen of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net.

Gerelateerde ondersteuning