Infomoment ‘In gesprek met autodelers in je gemeente’

Onbekend maakt onbemind. Zijn er al één of meerdere aanbieders actief in je gemeente, vraag dan deze inspiratiesesssie aan om het aanbod meer bekend te maken bij je inwoners.

Beschrijving ondersteuning

Tijdens een inspiratiesessie geven we uitleg over het aanwezige aanbod en de voordelen van autodelen. Ook vertellen één of twee aanwezige autodelers over hun eigen ervaringen. Er is voldoende ruimte voor vraag en antwoord.

Randvoorwaarden

  • 3 maanden op voorhand aanvragen (eventueel korter als je gemakkelijk een geïnteresseerde groep (van min. 10 geïnteresseerden) kan mobiliseren – te bespreken // moet voor ons wel mogelijk blijven om te organiseren)
  • voorbereiding en nazorg door aanvrager
  • creëer een zo groot mogelijk draagvlak door samenwerking en aanwezigheid met en van lokale vereniging, lokale overheid, buurgemeente(n), … of andere partner
  • delen van het evenement (rond duurzaamheid) is wenselijk
  • aanvrager is aanwezig op infosessie 

Ben je particulier en je wil ook een inspiratiesessie aanvragen voor je buurt? Dan geven we je de voorkeur om dit te laten aanvragen door je lokaal bestuur.

Kostprijs

Op aanvraag

Contact

Als je een infomoment wil aanvragen of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net.

Gerelateerde ondersteuning