10 tips om autodelen onder buren te stimuleren in je gemeente

29/06/2023

Bijna elke auto in je straten kan een deelauto worden. Hoe meer auto’s je inwoners met elkaar delen, hoe minder auto’s er nodig zijn. Wist je dat ook particuliere deelauto’s meetellen voor je LEKP-doelstellingen? En dat hoeft jou als gemeente niet veel geld te kosten. Hoe pak je het aan? We verzamelden 10 tips.

  1. Zoek lokale ambassadeurs en schakel hen in om autodelen onder buren bekend te maken. Mond-aan-mondreclame werkt het best.
  2. Zorg voor zichtbaarheid voor particulier  autodelen in het straatbeeld én via je on- en  off line kanalen.
  3. Leg herhaaldelijk en duidelijk uit hoe autodelen onder buren werkt zodat nieuwe autodelers geen zorgen hebben over reservatie en facturatie. Schakel hiervoor de hulp in van de autodeelorganisaties,  Autodelen.net en de lokale ambassadeurs.
  4. Geef incentives waar het kan. Financiële voordelen en parkeervoordelen overtuigen gemotiveerde twijfelaars om toch hun auto te delen.

(lees verder onder de foto)

Hulp nodig om je inwoners te stimuleren?

De juiste sleutelfiguren vinden, weten welke communicatie er nodig is, doorverwijzen naar de best passende autodeelaanbieder … Er komt toch wel wat bij kijken.

Schakel onze expertise in! Want de combinatie tussen onze ervaring en jouw lokale verankering is de sleutel tot succes.

Check het traject Bottom-up autodelen

5. Zorg voor een voldoende groot en gevarieerd aanbod in je regio. Zo neem je bij gebruikers en eigenaars de angst weg dat ze geen (last-minute) alternatieven hebben als de (eigen) deelwagen door iemand anders wordt gebruikt.

6. Geef zelf het goede voorbeeld door je eigen wagens (uit de gemeentelijke of bedrijfsvloot) te delen

7. Benadruk het belang van een goede autodeelverzekering en neem zo de angst voor schade weg.

8. Informeer mensen op kantelmomenten: bij verhuis, pensioen, ander werk, de geboorte van een kind …. Op deze momenten zijn mensen het meest ontvankelijk voor een verandering in hun verplaatsingsgedrag. Schakel hiervoor de hulp in van instanties waarmee mensen op zo’n kantelmoment in aanraking komen.

9. Hamer op de voordelen van autodelen onder buren: het is goed voor het milieu en de buurt, het bespaart kosten, het is efficiënt en gemakkelijk. Deze argumenten overtuigen mensen het meest om onderling auto’s te delen.

10. Geef autodelen onder buren tijd. Er zitten vaak verschillende maanden tussen het moment dat mensen voor het eerst over particulier autodelen horen en het moment dat ze er eff ectief mee starten. Blijf de boodschap dus herhalen en geef niet op.

Download de praktijkgids: Zo boost je autodelen onder buren

Deze 10 tips zijn de samenvatting van een uitgebreide praktijkgids. In de volledige gids vind je:

  • Meer achtergrond bij de tips
  • De cijfers uit ons onderzoek bij particuliere autodelers
  • Allerlei best practices van gemeenten
  • Voorbeelden van flyers en ander communicatiemateriaal

Gerelateerd nieuws