Antwerpen, Mortsel en Mesen halen doelstelling autodelen

07/12/2023

Antwerpen, Mortsel en Mesen halen de Vlaamse doelstelling voor autodelen: ze bieden minstens twee deelwagens per 1.000 inwoners aan. De drie schepenen van mobiliteit kregen vandaag een ‘Elke buurt deelt’-award uit handen van Vlaams minister Gwendolyn Rutten.

Antwerpen biedt 2,69 deelwagens per 1.000 inwoners, Mortsel 2,31 en Mesen 2,79. Daarmee halen ze voor het eerst de doelstelling rond autodelen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat steden en gemeenten middelen geeft om bepaalde klimaatambities te bereiken tegen 2030. 

“Autodelen is de voorbije jaren bij heel wat lokale besturen bekend geraakt”, zegt Gwendolyn Rutten, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. “Mede dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact wordt er in bijna heel Vlaanderen werk gemaakt van meer autodelers. Dat heeft heel wat voordelen, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de openbare ruimte, de luchtkwaliteit, en om meer actieve verplaatsingen te maken. Het is goed om te zien dat deelmobiliteit niet beperkt blijft tot de centrumsteden maar zijn weg door heel Vlaanderen baant.”

 

Niet alleen in de grootsteden

Antwerpen, Mortsel en Mesen sluiten aan in de rij van Gent, Mechelen en Leuven, die vorig jaar als eersten voldoende deelauto’s aanboden. Die laatste hebben in 2023 hun aanbod nog uitgebreid en bieden vandaag respectievelijk 3,98 deelauto’s per 1.000 inwoners (Gent), 2,42 (Mechelen) en 2,12 (Leuven). 

“Autodelen is vandaag al goed ingeburgerd in de meeste grote steden, maar kleinere gemeenten maken duidelijk een inhaalbeweging,” zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. “Deelauto’s vormen een prima alternatief voor bijvoorbeeld een tweede auto, die in veel gezinnen minder dan 11.000 kilometer per jaar rijdt. Ook in die kleinere gemeenten kan autodelen zorgen voor veel vrije ruimte en CO2-besparing.”

 

Ook sterkste nieuwkomers en snelste stijgers vallen in de prijzen

Sinds oktober 2022 zijn er 28 nieuwe gemeenten gestart met deelauto’s aanbieden. De twee sterkste nieuwkomers, Koksijde en Zulte, kregen een award. Ook de gemeenten die de grootste sprong maakten op het vlak van aantal deelauto’s werden in de bloemetjes gezet. De snelste stijgers zijn Schoten en Sint-Martens-Latem. Ten slotte gingen er ook awards naar Merelbeke en Melle, voor het grootste aandeel particuliere deelauto’s, en naar Vorselaar, voor hun pioniersrol in het inclusiever maken van autodelen.

 

Nieuw: label autodeelorganisatie

Voor het eerst kregen 8 autodeelaanbieders het ‘label autodeelorganisatie’. Zij voldoen aan de minimale voorwaarden rond autodelen, omschreven door de VVSG en Autodelen.net. Het label moet het gemakkelijker maken voor lokale overheden om aanbestedingen uit te schrijven en vergunningen toe te kennen. Het label werd uitgereikt aan:  BattMobility, Claus2you, CoopStroom, Dégage, GreenMobility, Dégage, Share4Mobility en Stapp.in. 

“Het label autodelen versterkt de link tussen autodeelorganisaties en de lokale besturen” zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. “In aanbestedingsprocedures maar ook in het lokaal parkeerbeleid is het van belang dat iedereen goed weet welke organisaties autodeelorganisatie zijn en welke niet. Met dit label moeten lokale besturen niet telkens zelf het warm water uitvinden, ze kunnen verwijzen naar het label. Hiermee hopen we dat steden en gemeenten nog meer inzetten op autodelen.”

Gerelateerd nieuws