Waarom gedeelde mobiliteit bij woningbouw een win-win-win-situatie is

27/12/2019

Autodelen bij woningbouwprojecten biedt heel wat voordelen voor lokale overheden, projectontwikkelaars, autodeelaanbieders en toekomstige bewoners. Autodelen.net probeert alle betrokken partijen te ondersteunen om de structurele integratie van gedeelde mobiliteit bij zulke projecten te faciliteren. Dit thema is eveneens een onderdeel van het project Green Deal Gedeelde Mobiliteit, een engagement waarbij verschillende partners actie ondernemen ter ondersteuning en promotie van gedeelde mobiliteit.

Een slimme parkeernorm

Woningbouw brengt steevast extra parkeerplaatsen met zich mee. Een projectontwikkelaar die een project wil opzetten in een stad of gemeente moet zich schikken naar de daar gehandhaafde parkeernorm om zo de parkeerdruk op de openbare weg te verminderen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat een deel van deze nieuw gebouwde parkeerplaatsen vaak gewoon leeg staat: een hoge kost voor projectontwikkelaar, bewoner en buurt is daar het jammerlijk gevolg van.¹ Een lagere parkeernorm is daarom aan te raden. Die verlaging kan in werking gesteld worden door de structurele integratie van gedeelde mobiliteit bij bouwprojecten. Een deelwagen vervangt immers vier tot acht gewone wagens (en daarmee ook parkeerplaatsen). Door deelmobiliteit te implementeren bij de bouw van een nieuw project, kan de projectontwikkelaar met de lokale overheid overeenkomen om af te wijken van een harde parkeernorm.

Win-win-win

Dankzij de afwijking van een parkeernorm via gedeelde mobiliteit, vermindert het aantal parkeerplaatsen en daardoor ook de parkeerdruk op de locatie van het woonproject. Dat is namelijk een van de belangrijkste voordelen van deelmobiliteit.  Er ontstaat zo meer plaats voor groen, openbare ruimte en andere woningen. Door een kleiner aantal parkeerplaatsen zullen bewoners en bezoekers ook minder reflexmatig gebruik maken van een wagen, aangezien ze er niet meer van uit gaan dat ze sowieso kunnen parkeren. Op die manier wordt een  modal shift in werking gezet en stimuleert een lokale overheid gedragsverandering onder haar bewoners. Een daling van autoverkeer zorgt daarbij ook voor een verbetering van de luchtkwaliteit en het leefmilieu.

Ook de projectontwikkelaar heeft baat bij een combinatie van gedeelde mobiliteit in een woningbouwproject. Een belangrijk voordeel is een kostenbesparing op het bouwen van parkeerplaatsen, waardoor ook meer geld (en ruimte) is voor andere investeringen. De ontwikkelaar creëert voor zichzelf een duurzaam imago en betere argumenten voor de aanvraag en verkoop van het bouwproject.

Tot slot wint de toekomstige bewoner eveneens bij deze maatregel. Hij krijgt namelijk meer ruimte en groen bij zijn nieuwe woonst en koopt tegelijkertijd ook een mobiliteitsaanbod dat goedkoper zal zijn dan de aanschaf (en onderhoud) van een wagen. Daarnaast wordt hij niet verplicht tot de aanschaf van een parkeerplaats die hij mogelijk niet eens nodig heeft. Een zoektocht naar parkeerplaats behoort daarbij ook tot het verleden: de deelwagen staat immers op een vaste standplaats voor de deur.

Ondersteuning nodig?

Ben je projectontwikkelaar en wil je gedeelde mobiliteit integreren in een (nieuw) bouwproject? Autodelen.net ontwikkelde een inspiratieboek met alle nodige tips en tricks.  Daarnaast kan je ook de nodige ondersteuning krijgen bij de integratie van gedeelde mobiliteit in een concreet project. Meer informatie kan je hier vinden.

¹ Van Neck J., De slimme parkeernorm voor de stad van morgen, 2018 en De Standaard (28/11/2019).

Auteur: Esther De Reys

Gepubliceerd 27 december 2019

Gerelateerd nieuws