Je inwoners nudgen naar autodelen met dit ABC

17/10/2022

Wil je je inwoners aansporen om te gaan autodelen? Dan kan je het best inzetten op deze drie sporen: Aanbod, Beleid en Communicatie. Hoe kan dat er dan uitzien? Welke acties kan je ondernemen als er al een aanbod is, maar als je het gebruik wil stimuleren?

Eigenlijk is het simpel. Deelwagens zonder gebruikers zullen niet renderen. Gebruikers zonder deelwagens kunnen er niet mee starten. En zonder inspanningen van de stad of gemeente zal autodelen nooit doorbreken. Aanbod, beleid en communicatie zijn dus drie belangrijke sporen om tegelijkertijd op te werken. Laten we die drie sporen eens onder de loep nemen.

Toon je inwoners de weg

De A van Aanbod

Hoe moet zo’n aanbod eruitzien? Uit onderzoek van Ferm, VVSG en Autodelen.net blijkt dat nabijheid dé cruciale overtuigingsfactor is. Nabijheid betekent een deelwagen binnen een straal van 300m. Daarnaast hechten inwoners ook belang aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de kostprijs.

Hoe voorzie je als gemeente in zo’n aanbod? Er zijn drie mogelijkheden: samenwerken met een autodeelaanbieder met eigen vloot, het particulier autodelen stimuleren, en je eigen gemeentelijke wagenpark delen. Ons advies is altijd om een combinatie te maken van verschillende vormen, zeker tussen autodeelaanbieders met eigen vloot en particulier autodelen. Hoe diverser het aanbod, hoe meer mensen hun noden beantwoord zullen zien.

De B van Beleid

Als je autodelen wil laten doorbreken, is het belangrijk om dat te verankeren in het beleid. Als gemeente heb jij de sleutels in handen om een stimulerend kader te scheppen voor autodelen. Dat gaat niet alleen over autodeelgerelateerd beleid, maar ook over beleid dat duurzame vervoersmodi stimuleert.

De privéwagen is nog altijd te aantrekkelijk. Zolang die eigen wagen gelijkstaat aan comfort, zijn er weinig redenen om alternatieven te gebruiken. De belangrijkste factor om een vervoersmiddel te kiezen voor een bepaalde verplaatsing, is de infrastructuur, zo leren we uit onderzoek binnen het Europese eHUBS-project. Een aangepast parkeerbeleid kan bijvoorbeeld een stimulans zijn om te gaan autodelen: zorg daarom dat autodelers hun wagen altijd gratis kunnen parkeren in hun eigen buurt, terwijl je minder parkeerplaatsen voorziet voor privéwagens of daar hogere parkeerkosten voor aanrekent.

De C van Communicatie

Last but not least! De grootste drempels voor autodelen zijn in de praktijk vaak een gebrek aan kennis, en een berg vooroordelen. Als je inwoners ervan uitgaan dat autodelen niets voor hen is, zullen ze gewoonweg niet openstaan voor info over autodelen. Ga er als gemeente niet vanuit dat mensen positief staan tegenover autodelen, laat staan dat ze precies weten wat autodelen is. Autodelen is immers nog altijd een relatief nieuw concept, en zal niet doorbreken zonder inspanningen voor communicatie.

Welk soort communicatie zet je dan als gemeente het best op? De meeste autodelers leerden het concept kennen via mond-aan-mondreclame (61,50%), zo toont onderzoek van IVox in Gent aan. Ze spreken met vrienden, kennissen, buren die al aan autodelen doen of het systeem kent. Dat betekent dat autodelers zelf enorme hefbomen kunnen zijn: zij zijn het best geplaatst om hun peer group te overtuigen. En uiteraard gebruik je je website, je nieuwsbrief, je gem

Draai aan de drie knoppen tegelijk

Met andere woorden: alleen met een totaalpakket aan ABC-acties kan autodelen een succes worden. Vroeger klopten gemeenten soms bij ons aan om hen te ondersteunen bij een van die sporen. Vandaag werken we met lokale overheden altijd op de drie sporen tegelijk, omdat onze ervaring leert dat zo’n totaalpakket het meeste opbrengt.

Zo start je met autodelen als gemeente

ABC van autodelen voor startende gemeenten

Wil je starten met autodelen, en het meteen goed aanpakken? Doe dan een beroep op onze experts, die al meer dan 80 steden en gemeenten begeleidden. We nemen je mee door het ABC van autodelen en helpen je op weg om alles goed te implementeren.

Alles over het begeleidingstraject ABC van autodelen

Gerelateerd nieuws