Het Vlaams afsprakenkader MaaS

02/02/2021

In het najaar 2020 startte een grootschalig Vlaams Co-creatieproces met als doel om met alle betrokken stakeholders een algemeen afsprakenkader MaaS te ontwikkelen. Anders dan in de andere gewesten of andere landen wil de Vlaamse Overheid van onderuit een afsprakenkader vorm geven. Ook aanbieders van gedeelde mobiliteit hebben hierin een gelijkwaardig stem. Autodelen.net volgt dit iteratief proces van nabij op en informeert en (desgevallend) ondersteunt aanbieders van gedeelde mobiliteit.

Belang van het proces

De uitkomst van het co-creatieproces beschikt niet over enige rechtsgrond om de gemaakte afspraken af te dwingen. Toch is het belangrijk dat aanbieders van gedeelde mobiliteit een stem hebben in dit debat want het is zeer waarschijnlijk dat het afsprakenkader zal opgenomen worden in stedelijke licentiemodellen en/of in bestekken van aanbestedende overheden. Bovendien zou het door dit proces duidelijker moeten worden welke investeringen nodig zijn en of er publieke middelen ter beschikking gesteld worden voor de creatie van een gebruiksvriendelijk Vlaams MaaS ecosysteem.

Traject

In het najaar van 2020 werden verschillende workshops en meetings georganiseerd met als doel het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en het bepalen van prioritaire thema’s waarover afspraken zouden moeten gemaakt worden.

In het voorjaar 2021 worden drie intensieve schrijf sprints georganiseerd waarbij kleine (schrijf)groepjes bestaande uit diverse stakeholders een eerste poging doen om afspraken te maken over volgende domeinen:

  • Schrijfgroep 1: Verdienmodel, toegang tot diensten en klantgerichtheid
  • Schrijfgroep 2: Marktwerking, toegang en hergebruik operationele data
  • Schrijfgroep 3: Data, technologie, architectuur, interoperability, standaarden

Op het einde van de sprints is er nog een periode waarin iedere betrokken stakeholder commentaren kan leveren.

Neem deel aan een schrijfgroep

Wil je deelnemen aan een sprint, stuur dan een e-mail naar info@autodelen.net met als onderwerp de sprint (1, 2 en/of 3) en de naam van de gekozen schrijfgroep. Let wel, deelname aan een sprint vereist dat je het volledig traject van die ene sprint wil meedoen.

Autodelen.net organiseert voor de aanbieders van gedeelde mobiliteit op 18/03 (10u – 12u) een online workshop waarop de gemaakte afspraken uitgelegd en becommentarieerd kunnen worden.

Het volledige traject en meer achtergrondinfo is na te lezen op de website van de Vlaamse overheid.

Gerelateerd nieuws