Vlaanderen pakt uit met Beleidsvisie Mobipunten

30/06/2019

Sinds de lancering van het concept mobipunten in september 2017 door Autodelen.net en Taxistop is de term aan een opmars bezig in Vlaanderen. Om een wildgroei aan mobipunten te voorkomen kwam MOW recent met de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten (VBM) naar buiten. De studie werd uitgevoerd door BUUR/The New Drive i.s.m. de mobipunt-partners, De Lijn, VRP en vele anderen. De studie ziet autodelen bijna altijd als een essentieel element in een mobipunt.

Achtergrond

Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte hanteerden tot nog toe een aantal essentiële (mobiliteits-)criteria waaraan men moest voldoen om de naam ‘mobipunt’ te verkrijgen. Hierdoor werd vermeden dat een bushalte met fietsenstalling ook aanzien wordt als een mobipunt. In de Beleidsvisie, waar alle kennis rond dit thema van de afgelopen jaren wordt gebundeld, worden de 5 basiscriteria uitgebreid naar 24 prestatie-eisen (zie figuur 1). Op die manier zal de kwaliteit van toekomstige mobipunten alleen maar verbeteren.

Prestatie-eisen mobipunten

Figuur 1 (bron: Beleidsvisie)

Definitie en matrix

in de VBM wordt een mobipunt aanzien als een fysieke, herkenbare locatie waar verschillende op elkaar afgestemde vervoersmodi aanwezig zijn. Het mobipunt biedt daarnaast extra diensten aan en is ruimtelijk optimaal georganiseerd met als doel combimobiliteit, de toegang tot en overstap tussen verschillende modi, te faciliteren. Om de prestatie-eisen in de praktijk toe te passen wordt gewerkt met een mobipunten-matrix.

Figuur 2 (bron: Beleidsvisie)

De x-as gaat daarbij uit van het vervoerniveau,  de y-as van de ruimtelijke context (zie figuur 2). Op basis van de locatie bevindt het mobipunt zich in een bepaald gebied in de matrix, waarna makkelijk kan gekeken worden welke prestatie-eisen essentieel zijn en welke worden aanbevolen.

Toegepast op autodelen

Mobipunten bieden enorme opportuniteiten voor autodelen. Hieronder wordt de uitgewerkte matrix getoond voor het delen van auto’s (figuur 3). We merken dat het concept als essentieel wordt beschouwd in de meeste situaties. De VBM stelt dat bij de uitrol van interregionale en regionale mobipunten de vervoerregio’s de regierol op zich zullen nemen. De lokale en buurtmobipunten is werk voor de steden en gemeenten. De goedkeuring van heel wat klimaatprojecten biedt alvast opportuniteiten om de komende jaren mobipunten verder te verspreiden in Vlaanderen.

Figuur 3 (bron: Beleidsvisie)

Woensdag 10 april 2019

Gerelateerd nieuws