Welke plannen hebben de Vlaamse partijen rond deelmobiliteit?

08/05/2024

Welke stemtest je nu doet of welk debat je ook volgt: het thema deelmobiliteit komt niet vaak op de voorgrond. En toch hebben de partijen uiteenlopende visies op deelmobiliteit. We spitten de programma’s uit en zetten alle beloftes voor jou op een rijtje.

Welke partij belooft het meest?

Goed nieuws: met uitzondering van Vlaams Belang schenken alle politieke partijen in meer of mindere mate aandacht aan deelmobiliteit in hun programma’s. Als gebruiker van deelmobiliteit zit je dus bij elke partij zo goed als safe. 

Er zit wel een groot verschil in type maatregelen: sommige partijen willen mensen verleiden tot duurzame mobiliteit zonder te raken aan de privéauto of de salariswagen. In onze ervaring werkt zo’n aanpak minder goed dan een beleid dat duidelijke keuzes maakt voor duurzame mobiliteit.   

Opvallend: de Franstalige partijen zijn over het algemeen meer bezig met deelmobiliteit dan de Nederlandstalige partijen, terwijl deelmobiliteit in Wallonië nog veel minder ver staat dan in Brussel en Vlaanderen.   

Minder goed nieuws is dat geen enkele politieke partij deelmobiliteit de plaats toebedeelt die het eigenlijk verdient, namelijk als volwaardig alternatief om autobezit- en gebruik te doen dalen. Bij het lezen van de programma’s van de Vlaamse partijen voelt het nog steeds alsof deelmobiliteit een niche is volgens onze beleidsmakers, terwijl dat niet meer zo is, zeker in de grote steden. Kortom: als politieke partijen deelmobiliteit serieus nemen verdient dit op zijn minst een apart titeltje, naast andere prioriteiten zoals goed fietsbeleid en openbaar vervoer. 

Maar wat beloven de partijen nu precies? We gingen voor jou door alle programma’s. 

Groen

De partij met de meeste aandacht in haar partijprogramma voor deelmobiliteit is Groen. Naast randmaatregelen zoals bijvoorbeeld de uitfasering van de fiscale voordelen voor salariswagens en meer investeringen in het openbaar vervoer wil Groen:

 • deelwagens en -fietsen aan elk groot trein-, bus, tram- of metrostation
 • de btw op deelmobiliteit verlagen naar 6%
 • deelmobiliteit opnemen in wijkrenovatieprojecten 

Vooruit

Ook Vooruit komt met de nodige beloftes rond deelmobiliteit. Concreet wil Vooruit:

 • deelmobiliteit promoten als alternatief voor de auto. Autodelen is de ideale oplossing voor iemand die geen eigen wagen nodig heeft. Deelfietsen en -steps zijn een alternatief voor korte (last-mile) verplaatsingen.
 • sneller werk maken van meer Hoppinpunten, dat zijn de locaties waar je kan switchen tussen openbaar vervoer, deelauto’s en deelfietsen. Zo komt er over heel Vlaanderen een aanbod aan deelmobiliteit.
 • een goedkoop vervoerbewijs introduceren dat geldig is voor alle vormen van openbaar vervoer en deelfietsen.

Net als Groen wil Vooruit ook meer investeringen in openbaar vervoer en werknemers uitbetalen in loon in plaats van met een salariswagen

PVDA

Ook PVDA besteedt aandacht aan deelmobiliteit, al legt de partij wel andere klemtonen dan Groen en Vooruit. Zo belooft deze partij:

 • een nationaal platform voor carpoolen en autodelen te introduceren 
 • deelfietsen te plaatsen aan elk station
 • iedereen toegang te bezorgen tot een fiets door steden en gemeenten aan te moedigen publieke deelfietsen te voorzien

Daarnaast wil de partij ook inzetten op een beter en toegankelijker openbaar vervoer, al pleit de PVDA er ook voor te stoppen met de jacht op wie een auto nodig heeft. Zo is de partij bijvoorbeeld gekant tegen een kilometerheffing.  

CD&V

Ook CD&V heeft als centrumpartij aandacht voor deelmobiliteit in haar programma. De partij trekt de kaart van de deelmobiliteit door:

 • het aantal deelfietsen te verdubbelen tegen 2030 
 • mensen beter te laten nadenken over hun autogebruik. Al benoemt de partij hier niet de specifieke rol van deelmobiliteit. 

Verder pleit de partij ook voor een mobiliteitsbudget voor iedereen, wat indirect ook een interessante maatregel is voor deelmobiliteit. 

Open VLD

Open VLD neemt deelmobiliteit op als onderdeel van combimobiliteit. De partij wil:

 • de ruimte geven aan deelfietsen en -auto’s als last-mile oplossing 
 • het aanbod tussen verschillende modi beter op elkaar afstemmen zodat we ons vlotter kunnen verplaatsen tussen woon, werk en recreatie.

Ook Open VLD heeft aandacht voor het mobiliteitsbudget, maar dan specifiek in te zetten voor leerkrachten

N-VA

Ook bij N-VA komt deelmobiliteit (beperkt) aan bod. Concreet moet deelmobiliteit aanwezig zijn op strategische mobiliteitsknooppunten. De auto blijft voor de partij een onontbeerlijk deel van de mobiliteit van de Vlaming. 

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang tot slot schenkt, in tegenstelling tot het vorig verkiezingsprogramma, geen aandacht aan deelmobiliteit in haar programma. Wel pleit de partij voor het integrale gebruik van de inkomsten uit het gebruik en/of bezit van wagens voor het mobiliteitsbeleid. Daarnaast pleit de partij voor een autovriendelijk beleid dat files aanpakt en autorijden betaalbaar houdt. 

Gerelateerd nieuws