Hoe krijg ik mijn gemeente mee in autodelen?

10/06/2024

Je wil graag aan autodelen doen, maar je ontdekt dat er geen deelauto’s zijn in jouw gemeente. Balen! Maar je kan je gemeente ook overtuigen om te voorzien in deelauto’s. Dit is wat je allemaal kan doen. 

Neem contact op

Wil je polsen naar de ambitites van de gemeente om te starten met autodelen? Infomatie doorgeven of hen overtuigen? Dan kan je daarvoor aankloppen bij:

 • Mobiliteitsdienst of dienst duurzaamheid
 • Schepen van mobiliteit/duurzaamheid of burgemeester

Leg lokaal draagvlak bloot

Wil je de gemeente overtuigen van het belang van autodelen? Dan is het goed om aan te kunnen tonen dat er veel vraag naar is. 

Start een petitie

Verzamel via een petitie handtekeningen van inwoners die hetzelfde willen als jou: een (groter) aanbod deelauto’s of maatregelen om autodelen te stimuleren. Een petitie starten kan je doen via:

Zet je petitie extra in de kijker door een ‘Verover de ruimte’-actie te organiseren: geef één of meerdere parkeerplaatsen tijdelijk een andere invulling. Wat dacht je van een pop-up terras, pingpongtoernooi of groenruimte?

Voorbeeld van een 'Verover de ruimte'-actie (Foto: Parking Day)

Stuur een bevraging uit

Een brede bevraging kan interessant zijn om de vraag naar autodelen duidelijk te maken. Start een enquête (eventueel in samenwerking met enkele partners) en bevraag inwoners naar de intentie om te gaan autodelen en naar de randvoorwaarden die hen zouden overtuigen. 

Werk samen met partners

Als je autodelen breed wil lanceren, zoek je best enkele lokale partners die mee communiceren of zich mee inzetten voor autodelen. Samen sta je sterk, want je achterban is meteen groter. Mogelijke partners kan je bijvoorbeeld vinden in:

 • Natuur- en milieuverenigingen zoals VELT, Natuurpunt, Oxfam
 • Mobiliteitsorganisaties zoals Fietsersbond, Trage Wegen
 • Gemeentelijke adviesraden zoals milieuraad, mobiliteitsraad, seniorenraad, adviesraad Etnisch-culturele diversiteit
 • Deelorganisaties zoals co-housing, burgercoöperaties, LETS, fietsbiebs, babytheken
 • Scholen en oudercomités
 • Jeugdbewegingen
 • Lokale duurzaamheidsinitiatieven en lokale handelaars die bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Ledenorganisaties zoals OKRA, Landelijke Gilden, Familiehulp, Ferm, KWB, Femma…
 • Wijkactoren zoals wijkcomintés, wijkopbouwwerkers en sociale huizen
 • Verenigingen waar je zelf lid van bent

Wijs de gemeente op het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Bijna alle Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het LEKP. De gemeente belooft zich te engageren om 2 deelwagens te voorzien per 1000 inwoners tegen 2030. Een inspanning is dus wel op zijn plaats. 

Geef good practices van omliggende gemeenten mee

Gemeentebesturen blijven niet graag achter. Doen de omliggende gemeenten al aan autodelen of maakten zij reeds een actieplan op? Geef dat dan zeker mee, dat kan voor de gemeente een extra motivatie zijn. 

 Verwijs naar ons aanbod voor lokale overheden

Weet dat Autodelen.net verschillende trajecten aanbiedt voor lokale overheden.  We ondersteunen, maar ontzorgen de gemeente ook voor een stuk bij de opzet van autodelen. Verwijs er dus gerust naar:

Meer tips?

Hopelijk zetten we jou hiermee enigszins op weg. Zoek je nog meer tips & inspiratie?  Lees dan zeker eens onze gids voor ambassadeurs

Gerelateerd nieuws