Welke plannen hebben de Franstalige partijen rond deelmobiliteit?

08/05/2024

Welke stemtest je nu doet of welk debat je ook volgt: het thema deelmobiliteit komt niet vaak op de voorgrond. En toch hebben de partijen uiteenlopende visies op deelmobiliteit. We spitten de Franstalige partijprogramma’s uit en zetten alle beloftes voor jou op een rijtje.

Welke partij belooft het meest?

Goed nieuws: alle Franstalige politieke partijen schenken aandacht aan deelmobiliteit in hun programma’s. Als gebruiker van deelmobiliteit zit je dus bij elke partij zo goed als safe. Er zit wel een groot verschil in type maatregelen: sommige partijen willen mensen verleiden tot duurzame mobiliteit zonder te raken aan de privéauto of de salariswagen. In onze ervaring werkt zo’n aanpak minder goed dan een beleid dat duidelijke keuzes maakt voor duurzame mobiliteit.   

Opvallend: de Franstalige partijen zijn over het algemeen meer bezig met deelmobiliteit dan de Nederlandstalige partijen, terwijl deelmobiliteit in Wallonië nog veel minder ver staat dan in Brussel en Vlaanderen.   

PS

De partij met de meeste aandacht in haar partijprogramma voor deelmobiliteit is de PS. Concreet stelt de partij o.a. voor om:

 • autodeelaanbieders stimuleren om hun werkgebied uit te breiden en voor sommige gebruikers een voordeliger tarief te voorzien
 • fiscale stimuli voor bedrijven die deelvoertuigen beschikbaar stellen aan hun werknemers
 • deelmobiliteit promoten onder buren en werknemers
 • een duidelijk en stimulerend fiscaal kader te ontwikkelen voor deelmobiliteit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een verlaagde btw-heffing of een belastingaftrek voor gedeelde bedrijfswagens
 • in overleg met de gemeenten een actieplan gedeelde mobiliteit op te stellen
 • samen met de gemeenten mobipunten uit rollen
 • een MaaS (Mobility-as-a-Service) systeem uitwerken

De PS heeft geen specifieke beloftes voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ecolo

Ook Ecolo komt met de nodige beloftes rond deelmobiliteit. Concreet wil Ecolo:

 • ervoor zorgen dat iedereen een aanbod aan deelauto’s heeft in de buurt van hun woning of bedrijfslocatie, of in de buurt van treinstations
 • dat overheden een gedeelde mobiliteitsplan opstellen en implementeren
 • een belastingkader dat gunstig is voor de ontwikkeling van autodelen tussen particulieren

Daarnaast wil de partij een einde stellen aan de fiscale ondersteuning van de salariswagen, 15 miljard duurzame publieke investeringen doen (waaronder in deelmobiliteit) en specifiek voor Brussel de MultiMobil-pas die verschillende modi in 1 ticket combineert.

Les Engagés

Ook Les Engagés hebben als centrumpartij aandacht voor deelmobiliteit in haar programma. De partij wil de kaart van de deelmobiliteit trekken door 

 • mobipunten in te richten
 • een publieke MaaS-applicatie te ontwikkelen, gebaseerd op Floya in Brussel
 • minstens één locatie voor deelmobiliteit (auto, fiets, step) aan alle treinstations en belangrijkste metro, tram en bushaltes
 • het aanbod aan deelauto’s in gemeenten te bevorderen via stedenbouwkundige verordeningen
 • de btw voor autodelen te verlagen van 21 naar 6%

Verder formuleert de partij ook nog heel wat voorstellen rond carpoolen.  

PTB/PVDA

Ook PVDA besteedt aandacht aan deelmobiliteit, al legt de partij wel andere klemtonen dan Ecolo en PS. Zo belooft deze partij:

 • een nationaal platform voor carpoolen en autodelen te introduceren 
 • elk station te voorzien van deelfietsen
 • iedereen toegang te bezorgen tot een fiets door steden en gemeenten aan te moedigen publieke deelfietsen te voorzien

Daarnaast wil de partij ook inzetten op een beter en toegankelijker openbaar vervoer, al pleit de PVDA er ook voor te stoppen met de jacht op wie een auto nodig heeft. Zo is de partij bijvoorbeeld gekant tegen een kilometerheffing.  

MR

De MR neemt deelmobiliteit eveneens op in haar partijprogramma. De partij wil:

 • de vrijheid in de keuze van transportmiddelen, evenals de ontwikkeling van multimodale platforms
 • een portaal ontwikkelen voor de promotie van carpoolen en autodelen.
 • Specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de MR een herinnering aan de bestaande regels rond deelfietsen – en steps. 

De MR heeft aandacht voor het mobiliteitsbudget. Vandaag kan je het mobiliteitsbudget enkel gebruiken om je lening af te betalen als je op minder dan 10km van je werk woont. Die beperking wil de MR schrappen om het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken. 

Défi

Ook bij Défi komt deelmobiliteit aan bod, al is het beperkt. Concreet wil de partij dat:

 • de mobiliteit van morgen evolueert naar schonere en meer gedeelde vervoerswijzen 
 • er een MaaS-platform komt waarmee je kan plannen, reserveren en betalen in één applicatie. 

Gerelateerd nieuws