Gedifferentieerd parkeerbeleid

Een gedifferentieerd afdwingbaar parkeerbeleid, aangepast aan de diverse vormen van autodelen, is essentieel voor het succes van autodelen in een stad. Het zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden voor respectieve autodeelsystemen, incentives om mensen over de streep te trekken en het voorkomt het oneigenlijke gebruik van incentives bedoeld voor personen die een inspanning doen om de leefbaarheid van buurten te verbeteren.

Type deelauto

Het parkeerbeleid ten aanzien van autodelen vertrekt idealiter vanuit de definiëring van de verschillende types van deelwagens (stationbased, free-floating, particuliere deelwagen,…). Elk type heeft haar eigen specifieke vereisten en impact op de leefbaarheid van buurten.

Een stationbased deelauto heeft bijv. nood aan toegewezen standplaatsen. Een “zwevende” deelwagen (free-floating) heeft eerder nood aan een netwerk van autodeelstandplaatsen zonder dat die toegewezen zijn aan een bepaalde deelauto.

Voor een particulier gedeelde wagen zijn standplaatsen dan weer geen echte noodzaak maar zijn parkeervergunningen voor de zones van de gebruikers dan weer een belangrijke incentive. Bovendien moet ook bekeken worden wat de impact is van dergelijke deelauto (een wagen die 6 keer per jaar wordt uitgeleend zal minder impact generen op de leefbaarheid van buurten dan een wagen die wekelijks wordt uitgeleend)

Concretisering van een gedifferentieerd parkeerbeleid

Om een gedifferentieerd parkeerbeleid te concretiseren kan de stad zich baseren op onderstaande uitgangspunten:

  • Combinatie van toegewezen en vrije standplaatsen autodelen
  • Combinatie van grotere autodeelhubs (clusters van autodeelparkeerplaatsen) en kleinere “on street” standplaatsen autodelen
  • Combinatie van betalende en gratis parkeervergunningen
  • Noodzakelijk om criteria op te stellen voor gebruik standplaatsen en parkeervergunning autodelen
  • De criteria hebben betrekking op de deelwagen (op die manier kunnen autodeelorganisaties verschillende type deelwagens aanbieden bv. een deel met vaste standplaats en een deel zwevend)
  • Criteria initieel niet te hoog + een aanpassingsperiode waarin deelwagens zich in regel kunnen stellen met de criteria
  • Jaarlijkse opvraging basisgegevens (bij de autodeelaanbieders) betreffende de deelwagens die genieten van de parkeervoordelen autodelen (bezettingsgraad, aantal gebruikers, aantal gedeelde kilometer…)
  • Op basis van de jaarlijkse data wordt het parkeerbeleid autodelen verder gedifferentieerd en worden criteria scherper gesteld
  • De basis voor het verder differentiëren kent haar logica volgens gerealiseerde impact bv. bezettingsgraad, aantal gebruikers en aantal gedeelde km van de deelwagen

Een autodelen stimulerend parkeerbeleid houdt rekening met de noodzakelijke voorwaarden en impact van de deelwagen en maakt gebruik van een combinatie van toegewezen en vrij te gebruiken (afdwingbare) standplaatsen in een zo groot mogelijk netwerk van grotere autodeelhubs en kleinere “on street” parkeermogelijkheden.

— Jeffrey Matthijs, Autodelen.net

Vorige