Wegen op het lokale beleid

De gemeente of stad heeft heel wat tools in handen om van autodelen lokaal een succes te maken. Klop dus zeker aan bij de gemeente en overtuig hen om zelf in te zetten op autodelen. Krijg je hen niet zo ver, dan kan je hen wel nog vragen om jouw acties te ondersteunen. Daarnaast kan jij ook je gemeente of stad adviseren.

Contact opnemen

Je kan voor jouw vragen of ideeën rond autodelen contact opnemen met de mobiliteits- of duurzaamheidsdienst of rechtstreeks met de schepen voor mobiliteit of duurzame ontwikkeling. Pols naar de ambities van de gemeente/stad om te starten met autodelen, overtuig hen van de nood voor autodelen en informeer hen over de mogelijkheden om in te zetten op autodelen.

Leg linken met beleidsprioriteiten

Als jouw gemeente nog geen plannen heeft om werk te maken van een lokaal autodeelbeleid, kan je hen overtuigen van het belang van autodelen. Dit kan je doen door hen de info over de positieve effecten van autodelen te bezorgen. Wijs hen erop hoe autodelen kan bijdragen aan hun eigen doelstellingen, zoals het parkeerbeleid, de burgemeestersconvenant of vervoer op maat

Om autodelen op de agenda te zetten, ging ik bij de start van de nieuwe legislatuur langs op de gemeenteraad van Aarschot met een infopakket. ook op een commissie mobiliteit heb ik mezelf uitgenodigd om te vertellen over mijn ervaringen met particulier autodelen. Ondertussen is er een echt actieplan in de maak. Als autodeler mocht ik het plan doorlezen en advies geven. (Nele uit Aarschot)

Leg lokaal draagvlak voor

Overtuig je gemeente door de lokale vraag naar autodelen voor te leggen. Dit kan d.m.v. een petitie waarbij je handtekeningen verzamelt van burgers die ijveren voor een autodeelaanbod of naar maatregelen om het autodelen te stimuleren. Om een petitie te starten kan je deze website gebruiken of de voorbeeldpetitie onderaan. Ook een brede bevraging bij de inwoners van jouw gemeente rond autodelen kan interessant zijn om de vraag naar autodelen duidelijk te maken.

Tip: Gemeentebesturen blijven niet graag achter. Doen de omliggende gemeenten al aan autodelen of maakten zij reeds een actieplan op? Geef dit zeker mee, dit kan voor de gemeente een extra motivatie zijn.

De gemeente aan zet

De gemeente heeft een grote invloed op het lokale succes van autodelen. Informeer je gemeente over de mogelijkheden om als lokale overheid werk te maken van een sterk autodeelbeleid. Check hiervoor de dienstverlening van Autodelen.net naar lokale overheden toe. 

Wat de gemeente voor jou kan doen

De gemeente kan jou niet enkel logistiek ondersteunen, zij heeft ook heel wat kanalen ter beschikking om de burgers te bereiken. Vraag hen om die in te zetten om autodelen bekender te maken. De gemeente kan je ondersteunen in:

  • Aankondigen van infosessies in het gemeenteblad en sociale media
  • Interviews van autodelers opnemen in het gemeenteblad
  • Het delen van getuigenissen van autodelers via sociale media zoals Facebook en Hoplr
  • Het voorzien van een webpagina op de gemeentelijke website met het aanbod en de maatregelen omtrent autodelen
  • Logistieke ondersteuning als je een actie, evenement of vergadering organiseert. Dit kan gaan van het ter beschikking stellen van een lokaal tot het voorzien van catering en materiaal zoals tenten, tafels en stoelen.
Toen we vorig jaar na een infosessie een babbeltje sloegen met de duurzaamheidsambtenaar van onze gemeente kwamen we op het idee om eens een overzicht van de verschillende autodeelsystemen in het gemeenteblad te publiceren. Ook super dat onze gemeente ons idee opvolgt om nieuwe inwoners te informeren over de mogelijkheden via een flyer in het welkomstpakket. Daarnaast ondersteunt de gemeente inwoners met vraag en antwoord over autodelen. (Gerrit & Luc uit Merelbeke)