Autodelen op de kaart zetten in je stad of gemeente

Wil je meer doen dan je eigen autodeelgroep opstarten of uitbreiden, dan kan je een versnelling hoger schakelen.
In eerste instantie kan je inzetten op sensibilisatie rond het wagenbezit om zo meer bewustwording te krijgen. Hiermee gaan mensen niet meteen overschakelen op autodelen, maar kan je wel zaadjes planten zodat zij er over enkele jaren misschien wel aan toe zijn (bv. als de eigen wagen het begeeft). Daarnaast kan je ook zeer gerichte communicatie-acties opzetten naar bepaalde doelgroepen.

Sowieso is het heel interessant om op zoek te gaan naar medestanders of partners die jouw acties kunnen versterken en jouw communicatie mee kunnen verspreiden.

Buurtacties

Door in de praktijk al even te kunnen proeven van het autodelen, word je je vlugger bewust van wat autodelen betekent. 

 • Teken in op acties van een autodeelorganisatie, bijv. testritten of proefabonnementen
 • De buurt uitdagen alternatieven te testen bv. door mee te doen aan bestaande campagnes zoals #goWithTheVelo, Mobiele maandag, Tournée Pédale of Dagen Zonder Wagen.
 • Mee doen met de acties van de Week van de Mobiliteit. Acties zijn bijvoorbeeld de autovrije zondag, Verover de ruimte, Strapdag, Car Free Day, Telewerkdag…
 • Leuke posters met sensibiliserende boodschappen verspreiden bij bv. lokale handelaars. Hiervoor kan je een template gebruiken. 
 • Organiseer een leuke guerilla-actie om mensen echt te doen opkijken
  • Organiseer een pop-up reisbureau en geef mensen advies over hun mobiliteit en autodelen
  • Zet een ‘Verover de ruimte’ actie op poten. Met dit project willen Autodelen.net en partners tijdelijk één of meerdere parkeerplaatsen anders invullen.
  • Schrijf ‘deel mij’ op bestofte auto’s
  • Versier de deelwagens of hun voorbehouden parkeerplaatsen in jouw buurt
  • Laat je eigen creativiteit de vrije loop en bedenk zelf een originele actie
 • Spoor je gemeente aan om een Delende Buurten-campagne op poten te zetten.

Actie(s) op maat

Wil je verder gaan dan enkel jouw omgeving en meer mensen in je buurt aan het autodelen krijgen, dan kan je het groter aanpakken. Inzicht in de verschillende doelgroepen is hierbij belangrijk. Denk even na over wat zal aanslaan in je buurt of gemeente. Wie woont er in je buurt? Hoe verplaatsen zij zich? Wat zijn de vervoersalternatieven? Wat is het aanbod van autodelen? Welke zaken bepalen de mobiliteit in je buurt? Zijn er veel mensen met twee of meer wagens? Wellicht ken je je buurt beter dan een ander en ken je de lokale context.