Begeleiding professioneel autodelen

Deel je eigen wagens met je inwoners, bespaar kosten en stimuleer duurzame mobiliteit in de gemeente.

Beschrijving ondersteuning 

Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze wagens met de inwoners is een inventieve oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. Het is bovendien een laagdrempelige eerste kennismaking met autodelen voor inwoners van niet-verstedelijkte gebieden. 

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opstart van autodelen (creëren van een aanbod + communicatie).

Er zijn twee mogelijkheden om autodelen te integreren binnen de gemeentelijke vloot. Ofwel deelt de gemeente één of meer gemeentelijke wagens met de bevolking (al dan niet buiten de kantooruren), ofwel vervangt de gemeente haar eigen auto’s door deelwagens van autodeelaanbieders. Klik hier voor meer informatie over professioneel autodelen.

Randvoorwaarden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor;

  •  de implementatie en het draagvlak binnen het beleid en administratie
  • het afsluiten van een contract met een autodeelaanbieder
  • de uitvoering (en de budgettering) van de acties in het communicatieplan
  • het (laten) opmaken van communicatiemateriaal in huisstijl van de gemeente (voorbeeldteksten en foto’s kunnen worden aangeleverd)
  • de praktische organisatie van infosessies (accommodatie,  logistiek…) (sprekers worden voorzien)
  • Verspreiden van bevraging naar inwoners (vragen worden aangeleverd)
  • de uitvoering van het  communicatieplan
  • opvolging van de afspraken met de gekozen autodeelaanbieder 

Timing 

Deze begeleiding duurt ongeveer een jaar. 

Kostprijs

Deze ondersteuning kost €3000 (exclusief de kosten voor het operationeel maken van het autodeelsysteem). 

Potentiële subsidiekanalen

Gemeenten uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kunnen via hun provincie aanspraak maken op een korting bij dit traject. 

Lokale overheden die het Lokaal energie- en klimaatpact [link] tekenden kunnen ook de trekkingsrechten hiervan gebruiken voor de financiering van deze begeleiding. 

Contact

Als je beroep wil doen op onze ondersteuning of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net.

Gerelateerde ondersteuning