Communicatieadvies

Om van autodelen een succes te maken in je gemeente is er nood aan gerichte communicatie. Laat je inwoners kennismaken met het concept autodelen, zorg voor sensibilisering en trek hen over de streep.

Beschrijving ondersteuning 

Autodelen.net ondersteunt je gemeente met de opmaak van een doelgroepgericht communicatieplan, een toolkit met communicatiemateriaal en/of de uitwerking van enkele concrete communicatieacties.

Randvoorwaarden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor: 

  • de uitvoering (en de budgettering) van de acties 
  • het (laten) opmaken van communicatiemateriaal, het organiseren van infosessies en het regelen van accommodatie en logistiek voor die infomomenten, het communiceren via de eigen kanalen, verspreiden van de behoeftepeilingen, …

Timing 

Afhankelijk van de communicatie-acties die worden uitgerold binnen de begeleiding. 

Kostprijs

Deze ondersteuning kost €3.000 (exclusief de kosten voor de opmaak en druk van communicatiematerialen). 

Potentiële subsidiekanalen

Lokale overheden die het ‘Lokaal energie en klimaatpact’ tekenden kunnen de trekkingsrechten hiervan gebruiken voor de financiering van deze begeleiding.  

Contact

Als je op deze ondersteuning beroep wil doen of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net.

Gerelateerde ondersteuning