Filter

Ontlenen materiaal en promopakketten

Autodelen.net heeft heel wat leuk materiaal ter beschikking om jou te ondersteunen bij de promotie van autodelen.

Lees meer

Infomoment ‘In gesprek met autodelers in je gemeente’

Zijn er al één of meerdere aanbieders actief in je gemeente, vraag dan deze inspiratiesesssie aan om het aanbod meer bekend te maken bij je inwoners.

Lees meer

Inspiratiesessie ‘Autodelen boosten in je buurt’

Hoe maak je autodelen bekend in je buurt? Met deze sessie krijg je inspiratie om autodelen in je stad of gemeente te boosten.

Lees meer

Communicatieadvies

Om van autodelen een succes te maken in je gemeente is er nood aan gerichte communicatie. Laat je inwoners kennismaken met het concept autodelen, zorg voor sensibilisering en trek hen over de streep.

Lees meer

Co-creatiesessie ‘Samen starten met autodelen’

Wil jij autodelen of gedeelde mobiliteit toelichten in jouw buurt, stad of gemeente maar er is nog geen aanbod? Geef samen met ons onze co-creatiesessies mee vorm.

Lees meer

Online infosessies autodelen

Deze infomomenten over autodelen staan standaard maandelijks gepland in onze kalender. Wij zijn steeds op zoek naar partners om deze infomomenten in de kijker te zetten.

Lees meer

Campagne ‘Delende buurten’

Het ‘Delende Buurten’-project laat inwoners van een bepaalde wijk of buurt aan de hand van een tastbaar experiment stilstaan bij hun autobezit en -gebruik en reikt hen duurzame alternatieven aan.

Lees meer
1 2

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen