Optimale geografische spreiding

Een tweede belangrijk principe is dat een goede spreiding van deelauto’s essentieel is. Uit onderzoek blijkt immers dat mensen de nabijheid van een deelauto het belangrijkste criterium vinden om te gaan autodelen. Gemiddeld zijn huidige (potentiële) autodelers bereid om zich maximaal 500 meter te verplaatsen. Het parkeerbeleid ten aanzien van standplaatsen voor autodelen zal dan ook een ideale combinatie moeten zoeken tussen grotere, centrale “autodeelhubs” en kleinere “on street” standplaatsen.

Concretisering voor autodeelaanbieders met eigen vloot

Autodeelaanbieders met een eigen vloot moeten rekening houden met de economische realiteit wanneer zij een nieuwe deelwagen ter beschikking stellen van hun leden. Het aankopen en plaatsen van een deelwagen is een relatief zware investering. Deze wagen moet zo veel mogelijk gebruikt worden zodat de investering terugverdiend kan worden. Sommige buurten/wijken zijn commercieel interessanter dan andere.

De lokale overheid kan sturend optreden ten opzichte van de locaties van de deelwagens door de stad/gemeente te verdelen in verschillende autodeelzones. Wanneer een aanbieder een wagen plaatst in een commercieel interessante wijk, kan die verplicht worden om ook op een minder evidente wijk een deelwagen te voorzien.
De stad kan ook financiële incentives geven aan autodeelaanbieders om deelwagens te voorzien in commercieel minder interessante wijken zodat autodelen daar sneller een evidentie wordt.

Concretisering voor particuliere deelauto’s

Om de spreiding te optimaliseren, is het noodzakelijk alle vormen van autodelen te promoten en te stimuleren. Het delen van privé-auto’s vormt immers een perfecte aanvulling op het wagenpark van autodeelaanbieders met een eigen vloot, en omgekeerd.
Gerichte promotiecampagnes voor het delen van particuliere deelwagens in buurten waar nog geen deelwagens beschikbaar zijn van autodeelaanbieders is een ideaal instrument om mensen vertrouwd te maken met het concept autodelen. Na verloop van tijd zal het ook commercieel interessant worden voor autodeelaanbieders met een eigen vloot om deelwagens te plaatsen.

Een autodelen stimulerend parkeerbeleid houdt rekening met de noodzakelijke voorwaarden en impact van de deelwagen en maakt gebruik van een combinatie van toegewezen en vrij te gebruiken (afdwingbare) standplaatsen in een zo groot mogelijk netwerk van grotere autodeelhubs en kleinere “on street” parkeermogelijkheden.

— Jeffrey Matthijs, Autodelen.net

Vorige