Hoe zelfrijdende voertuigen duurzaam inzetten in onze samenleving?

14/09/2021

De echte doorbraak laat nog op zich wachten, maar de eerste contouren van een toekomst waarin geautomatiseerde voertuigen in het straatbeeld verschijnen, zijn al zichtbaar. Om de implementatie van autonoom transport binnen onze samenleving duurzaam te laten verlopen, schreven we samen met onze partners van ART-Forum een discussienota met beleidsaanbevelingen voor overheden.

In diverse Europese steden rijden reeds zelfrijdende bussen rond (in pilootprojecten), terwijl ook auto’s steeds slimmer worden. Automatiseringsfuncties in nieuwe automodellen nemen diverse rijtaken over van de chauffeur. De bestuurder is nog lang niet overbodig, maar de trend is zichtbaar: langzaamaan geven we het stuur uit handen. Autodelen.net, Mpact en de stad Mechelen brachten rond dit thema in het voorjaar van 2021 25 experts vanuit verschillende relevante disciplines bijeen voor een serie workshops die de basis vormden voor een discussienota.

Deze discussienota heeft als doel in kaart te brengen hoe geautomatiseerd en autonoom wegvervoer zich ontwikkelt in Vlaanderen en welke mogelijke impact dit kan hebben op onze samenleving. Als initiatiefnemers streven we immers naar een samenleving waarin toekomstige autonome voertuigen op een duurzame manier worden ingezet zodat alle bevolkingsgroepen, ook die zonder eigen auto, de voordelen ervaren van deze nieuwe technologie.

Download de discussienota (NL)

De timing en de gevolgen van autonoom vervoer zijn momenteel nog onduidelijk, maar gezien de vermoedelijke impact loont het de moeite nu al na te denken over welke implicaties autonoom vervoer op onze maatschappij kan hebben. Autonoom vervoer biedt namelijk veel voordelen (o.a. meer verkeersveiligheid en een toename van efficiëntie), al zijn er ook mogelijke nadelen te bedenken (bijvoorbeeld meer voertuigverplaatsingen, toename van de ruimtelijke verrommeling of een groei van de vervoersarmoede). Het doel is de voordelen te maximaliseren en de nadelen in te perken.

Deze beleidsnota van Autodelen.net, Mpact en stad Mechelen kwam tot stand in het kader van het Europese Interreg North Sea Region project ‘ART-Forum’ en is mede gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Gerelateerd nieuws